Nå kan du bli bøtelagt om du feilparkerer elsparkesykkelen

Drammen kommune har innført gebyrer på 900 kroner.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Målet er å bedre parkeringsatferden, uttaler kommunen.

I 2021 ble det mulig å ilegge gebyr for feilparkering av elsparkesykler etter en endring i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr, og nå har kommunen innført i det i Drammen etter at man innførte soner med parkeringsforbud i 2019.

Samtidig er det merket opp 20 parkeringsplasser i og nær Drammen sentrum.

- Operatørene økte også sin innsats knyttet til oppfølging og rydding av elsparksyklene, uttalerkommunen.

Grove feilparkeringer

Ifølge kommunen er det allikevel utfordrende å få alle brukerne til å parkere på en «god måte».

Derfor har kommunen nå bestemt seg for å ilegge gebyrer for «grove feilparkeringer».

- Med grove feilparkeringer menes parkeringer som er til vesentlig hinder for framkommeligheten eller gir dårligere trafikksikkerhet, overingeniør Gert Myhren i kommunens virksomhet for samferdsel, vei og park.

Som eksempler nevner han parkering slik at man sperrer mer eller mindre hele fortauet, parkering i fotgjengerfelt, parkering på ledelinje for blinde og svaksynte og parkering på HC-plass.

Dokumenterer med bilder

Gebyret er på 900 kroner, og størrelsen er fastsatt i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Samme forskrift gir kommunen anledning til å sende gebyrblanketten til eieren av elsparksykkelen, altså utleiefirmaet, dersom føreren ikke er kjent. Dette vil oftest være tilfellet, siden det ikke er så ofte trafikkbetjentene er til stede idet det feilparkeres, ifølge kommunen.

- Kommunens trafikkbetjenter har forberedt seg godt før de begynte å ilegge parkeringsgebyr for elsparkesykler. Feilparkeringen dokumenteres med fotografi både av selve parkeringen og elsparkesykkelens QR-kode, slik at sykkelen lett kan identifiseres av utleiefirmaet, forteller Claus Mølbach-Thellefsen, virksomhetsleder for parkering i Drammen kommune.

- Det er så opp til utleiefirmaet hvordan de velger å følge opp kunder som har feilparkert slik at det blir ilagt gebyr, forklarer Mølbach-Thellefsen.

- Sunn fornuft

Hovedutvalg for tekniske tjenester har vedtatt vilkår for elsparkesykler i Drammen. Et av vilkårene er at det skal være minst to meter fri passasje forbi en parkert elsparkesykkel på fortau.

- Det er mange regler å forholde seg til, men man kommer veldig langt med sunn fornuft, sier Gert Myhren og tilføyer:

- Hver gang du parkerer elsparkesykkelen, må du spørre deg selv om den står til hinder eller sjenanse for noen. Hvis svaret på det er ja eller kanskje, må du parkere et annet sted. Så enkelt er det i grunnen.

P-PLASS FOR ELSPARKESYKLER: Her på Bragernes Torg.
P-PLASS FOR ELSPARKESYKLER: Her på Bragernes Torg.
Powered by Labrador CMS