MENINGER: Nedre Eiker Arbeiderlag

Et historisk svik

Bygging av et nytt sykehjem i Krokstadelva var et absolutt krav og en forutsetning fra Nedre Eiker Arbeiderparti for å gå inn for en sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, skriver Nedre Eiker Arbeiderlag.

MENINGER: Styret i Nedre Eiker Arbeiderlag reagerer med sjokk og vantro etter at det politiske flertallet i kommunestyret bestående av representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Nei til bom, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre tidligere denne uka stanset byggingen av nytt sykehjem i Krokstadelva.

Det er skremmende å se hvor lett flertallet tar på denne beslutningen. Vi vet hvor prekær etableringen av det nye sykehjemmet er, særlig når man ser det i sammenheng med den stadig forverra bygningsmessige tilstanden til Solberglia Sykehjem.

Bygging av et nytt sykehjem i Krokstadelva var et absolutt krav og en forutsetning fra Nedre Eiker Arbeiderparti for å gå inn for en sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Dette kravet ble stadfestet i fellesnemda for nye Drammen, og videre i samtlige budsjettprosesser siden 2018 - helt frem til kommunestyrets uansvarlige beslutning den 20.06.2022.

Vi er fortvilet over å se at det tverrpolitiske flertallet fra Nedre Eiker nå nærmest er blitt redusert til en kamp mellom den politiske høyre- og venstresiden.

At representanter som tidligere satt i kommunestyret i Nedre Eiker og som nå sitter i det nåværende kommunestyret stemmer imot byggestart er intet mindre enn rystende.

At representanter som tidligere satt i kommunestyret i Nedre Eiker og som nå sitter i det nåværende kommunestyret stemmer imot byggestart er intet mindre enn rystende.

Særlig skuffende, og overraskende, er det at partiene Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som målbar de største bekymringene for at gamle Nedre Eiker ville bli nedprioritert i den sammenslåtte kommunen, nå bidrar til å stemme ned vårt viktigste prosjekt.

At representanter som tidligere satt i kommunestyret i Nedre Eiker og som nå sitter i det nåværende kommunestyret stemmer imot byggestart er intet mindre enn rystende.

Det vil bli en enorm mangel på sykehjemsplasser om ikke sykehjemmet blir bygd og ved å utsette byggingen på ubestemt tid bidrar man nå til å true eldreomsorgen. Det er helt nødvendig å fortsette byggingen av sykehjemmet for å sikre at fremtidens pasienter har et tilstrekkelig helse- og omsorgstilbud.

Nedre Eiker Arbeiderlag vil sammen med dyktige partifeller i Drammen Arbeiderparti og politiske allierte i SV, MdG og Rødt fortsette å kjempe for byggingen av nytt sykehjemmet i Krokstadelva. Det på tross av det politiske sviket ifra Høyre, Senterpartiet, Venstre, Nei til Bom, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet kommer ikke til å akseptere det nåværende utfallet uten kamp!


Av
Styret i Nedre Eiker Arbeiderlag

Gard Hofsvang, Eva Eline Bækken, Ellen Flathen, Ole Hartvig Varlo, Thor Sigurd Syvaldsen, May Britt Andersen, Ronny Rype, Marthe Emilie Østby, Marit Irene Kristiansen, Knut Andersen, Alf Bakkland.

Powered by Labrador CMS