MENINGER: Lavrans Kierulf
Gruppeleder, Viken Frp

Fylkeskommunen har utspilt sin rolle

- En nedleggelse av fylkeskommunen vil være tidenes nærdemokratireform. Istedenfor å bruke flere hundre millioner på å videreføre Viken kan vi styrke kommunene og gi de mer ansvar, mener Frp.

MENINGER: Debatten om Viken fylkeskommune er nå på høring i kommunene. Spørsmålet er kort fortalt om det skal brukes mye penger på å videreføre Viken som fylkeskommune eller dele den opp. Kostnadskrevende blir det uansett.

Det som hele saken har vist er at fylkeskommunen har utspilt sin rolle. Norge er et lite land og vi klarer oss godt med staten og kommunene. Oppgavene dette mellomleddet i dag har kan fint overføres til kommunene. Det gjøres mye godt arbeid innen eksempelvis videregående opplæring og veibygging, men vi trenger ikke et eget forvaltningsnivå for å ivareta dette.

En nedleggelse av fylkeskommunen vil være tidenes nærdemokratireform. Istedenfor å bruke flere hundre millioner på å videreføre Viken kan vi styrke kommunene og gi de mer ansvar. Skattebetalerne vil spares for et ekstra byråkratisk ledd og kommunene ville få enda mer ansvar.

Skattebetalerne vil spares for et ekstra byråkratisk ledd og kommunene ville få enda mer ansvar.


Tiden er overmoden for å la fylkeskommunen ri inn i solnedgangen og forsvinne i det fjerne. Folk har et forhold til valgkretsene Buskerud, Akershus og Østfold, men selve fylkeskommunen som Viken er vil neppe bli savnet.

Av
Lavrans Kierulf,
Gruppeleder, Viken FRP

Powered by Labrador CMS