MENINGER: Anders K. Lunde Nei til Bomring
Stephan Jacobsson, FAU Åskollen

Hvor er ambisjonene for Åskollen?

Vi etterlyser ambisjoner og realisme i forhold til kommunedelens skolebehov.

MENINGER: De folkevalgte må ha visjoner for Drammen. Ett godt sted å bo, en attraktiv kommune, en kommune som ønsker tidlig innsats. Vi må mene noe tydelig om hvor Drammen skal, og hvordan vil vi at Drammen skal utvikle seg.

Rådmannens forslag til «Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg» bygger på en svært forsiktig forutsetning for utviklingen i kommunen. Hvor er ambisjonene? Innbyggerne og eiendomsutviklere derimot har langt høyere ambisjoner. Det politiske miljøet kan ikke være en bremsekloss for at Drammen utvikler seg. Skal vi satse på byen, og gjøre den mest mulig attraktiv – så må handlingsplanen reflektere dette!

Visjonene for Drammen er store. Viljen til å utvikle Drammen og til å tiltrekke oss innbyggere er stor – hos utbyggerne og hos de som byr opp boligprisene. Ambisjonene blant innbyggerne på Åskollen er store. Den viljen må det også være i kommunestyret!

Skal vi være ambisiøse, så kan vi ikke sette tidligere vedtak om utbygginger til side og nærmest håpe at boligene ikke blir bygget ferdig. Det er det kunnskapsgrunnlaget legger opp til. Dels ved å legge til grunn tall på byggetillatelser som er snart tre år gamle. Og dels ved å ikke tro på den positive utviklingen på boliger i Drammen, men heller snakke ned ambisjonene.

Derfor stiller Nei til Bomring på vegne av FAU Åskollen skole og lokalsamfunnet i kommunedel 9 spørsmål om:


1. Hvorfor rådmannen bruker tall fra 1.1.2020
2. Hvilke konkrete tiltak vil kommunen sette for inn dersom elevtallet på Marienlyst skole dobles innen 2030?
3. Hvorfor regner ikke rådmannen med at det vil bo familier i familie-boliger?
4. Hvorfor inneholder ikke rådmannens kunnskapsgrunnlag en beregning av hva slags befolkningssammensetning som vil flytte inn i de ulike prosjektene, og hvordan dette vil påvirke utover SSB sitt (MMMM) middelalternativ?


Vi må legge til rette for at det bygges, og til at folk som vurderer å flytte til Drammen ser at - vi er en kommune som vil ta vare på dem. Da kan vi ikke satse på brakkebygg på Marienlyst, fordi vi ikke tror folk skal flytte inn i prosjektene og planene vi godkjenner. Eller fordi rådmannen ikke regner med minst ett barn per familiebolig som bygges! Behovet er der allerede i dag. Om få år vil vi mangle plasser til ungdommen rundt Åskollen, hvis vi ikke handler nå. Å ikke bygge Åskollen ungdomsskole vil sende et kraftig negativt signal om at det politiske miljøet farer med floskelvisjoner de selv ikke tror på, eller vil legge til rette for. Prisen er det barna og nærmiljøet på Åskollen som må betale.

Vi ser allerede i dag at det tvinger seg fram en ny ungdomsskole på Åskollen. Og nærmiljøet trenger et samlingspunkt.

SSB sine prognoser tar overhodet ikke innover seg den massive utbyggingen som er planlagt for byen vår. Dessverre baserer rådmannen seg på til dels utdaterte tall, og til dels på å holde henda i lomma og dermed bremse opp Drammen. Markedet er derimot helt tydelig – boligprisene har steget, og stiger, kraftig. Utviklerne har store planer. Gode prosjekter har solgt som varmt hvetebrød. Folk vil til Drammen!

Og vi MÅ ønske dem velkommen!

Av
Stephan Jacobsson
Leder FAU Åskollen skole

Anders K. Lunde
Nei til Bomring

Powered by Labrador CMS