Hvorfor kjemper ingen politikere for pol i Mjøndalen sentrum?

MENINGER: De seneste ukene har debatten om flytting av polet på Strømsø gått både i lokale medier og politiske fora i Drammen kommune. For oss som jobber med sentrums- og tettstedsutvikling utenfor Drammen by er debatten en beklagelig påminnelse om at vi fortsatt har langt igjen når det kommer til å få politikerne til å engasjere seg i alt som ligger mer enn et steinkast unna den nye bybrua.

I Drammen Kommunes samfunnsdel kan vi lese at et rådende prinsipp skal være å “prioritere utvikling av Drammen som regionhovedstad og sikre utvikling i Mjøndalen / Krokstadelva og Svelvik som mindre by- og sentrumsområder”, og at det er en målsetting om “fortetting av boligbyggingen i sentrumsområder og langs kollektivtraseer”. Jeg skulle gjerne følt meg tryggere på at våre politikere vektet fokuset på de mindre by- og sentrumsområdene litt tyngre i forhold til fokuset på utvikling av regionhovedstaden.

For hvor er ambisjonene for resten av Drammen kommune? Hvor er strategiene for utviklingen av sentrumskjerner og kommunedeler i resten av kommunen? Det kan ikke være sånn at når det snakkes om sentrumsutvikling i Drammen kommune så er debatten begrenset til dynamikken mellom Strømsø, Bragernes og Union.

Og selv om det ikke står og faller på å få et pol til Mjøndalen, så er polet “med på å definere handlemønsteret og trafikkmønsteret fordi de er en stor driver” (sitat Tom Søgård i Byen Vår Drammen), og tjener sånn sett som et godt eksempel på en større debatt; debatten som hvilken utvikling vi skal ha i Drammen kommune utenfor Drammen by.

En beklagelig påminnelse om at vi fortsatt har langt igjen når det kommer til å få politikerne til å engasjere seg i alt som ligger mer enn et steinkast unna den nye bybrua

Dette er ikke det eneste eksemplet. For selv om det i nevnte samfunnsdel kan leses at det skal være et prinsipp å “legge til rette for et variert næringsliv i kommunen ved å vektlegge sammenhengen mellom næring og det enkelte steds potensiale”, kunne vi tidligere i år lese at byens, beklager; kommunens, politikere foreslo å legge en halv million kroner på bordet for å utvikle Drammen som en sommerby. At Svelvik, Norges nordligste sørlandsby og en sommerdestinasjon som få andre, som nå ligger i Drammen kommune, ikke engang nevnes i denne sammenhengen fremstår som en gåte for flere enn meg. Hvordan kan vi snakke om utviklingen av Drammen som sommerdestinasjon uten å snakke om Svelvik?

Vi trenger strategier for utvikling i hele kommunen, og vi trenger politikere som både har visjoner og ambisjoner for utviklingen utenfor Drammen by. Samtlige partier har uttalt seg om polets beliggenhet på Strømsø vs. Union, jeg håper vi i tiden fremover vil se et lignende engasjement når det dukker opp enkeltsaker som berører utviklingen i de kommunedelene som ikke lyder navnet Bragernes eller Strømsø også.

Vi i Mjøndalen Handel og Serviceforening har i samarbeid med Eikerbladet bedt inn til politisk debatt på Mjøndalen Bibliotek i august. Tema for debatten er tettstedsutvikling i Drammen kommune generelt, og utvikling i Mjøndalen spesielt. Jeg vil utfordre politikerne til å tjuvstarte debatten allerede nå; argumenter for hvorfor jeg tar feil når jeg påstår at politikerne i Drammen kommune sitt fokus på byutvikling i Drammen har gått på bekostning av sentrums- og tettstedsutvikling i resten av kommunen.

Og fortell meg gjerne også hvorfor
Drammen kommunes nye pol burde ligge på Union, og ikke i Mjøndalen sentrum.


Av
Tor Erik Fredheim
Daglig Leder
Mjøndalen Handel og Serviceforening

Powered by Labrador CMS