Drammen Nye Stasjon del 1 tar form, her sett fra den første seksjonen av ny nybru.

Innspurt for «prosjekt ny stasjon» - del 1

Mandal 29. juli, om et halvt år, åpner første del av den ombygde Drammen Stasjon: Tre spor ut mot elva med lengre perronger, nye overbygg og oppgradert elvepromenade.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Ved inngangen til påsken for ett år siden startet Bane NOR totalrenoveringen av Drammen stasjon.

Da var den gamle bybrua revet og startskuddet gikk for tidenes største anleggsarbeider i Drammen sentrum. Mannskap og maskiner rykket inn og i løpet av bort tid ble skinner, teknisk infrastruktur, plattformer og overbygge revet og kjørt bort.

Etter sommeren går togene her på den mye delen av Drammen stasjon og i en periode vil publikum kunne nå ned til perrongene fra en ny nedgang fra den midlertidige gangbua

Arbeidene går som planlagt

Nå et år senere er innspurten i gang. Grunnarbeidene med pæling, spunting og ny fundamentering er gjort. Langspurten har startet og delen av stasjonen ut mot elva begynner å bli synlig i bybildet i ny form og drakt.

- Alt går etter planen så langt og det første togpassasjerene ønskes velkommen 29. juli, sier prosjektleder Eirik Korsnes.

Arbeidene som nå går inn i sluttfasen omfatter tre ytterste sporene ut mot elva. Spor og plattformer heves 42 cm av hensyn til flomfaren i elva. Det ytterste sporet mot elva vil nå også bli tilgjengelig fra plattform. Plattformene forlenges til 350 meter og det gjør at tre togsett kan bruke plattformen samtidig.

Anleggsleder Thomas Aaas (nærmest) og prosjektleder Eirik Korsnes gir DRM24 en omvisning på den første seksjonen av ny bybru og trappene ned til nye perronger.

Lengre plattfomer = mer tog

De nye plattformene vil gå inn under den nye bybrua og godt inn på Skamarken, den tidligere oppstillingsplassen for togsett. Det blir adkomst til plattformene fra elvesiden og elvepromenaden en kort periode fra 29. juli til 15. august. I perioden blir det en ny trapp ned fra den midlertidige gangbrua, en omvei i forhold til dagens situasjon. For reisende med spesielle behov vil det bli satt opp eget transporttilbud.

Fra 15. august etableres en midlertidig adkomst til den nye delen av stasjonen fra stasjonsområdet over de tre innerste sporene med forbindelse via en ny undergang.

Forskalingen for andkarret på ny bybru er snart ferdig og klar for støping

Strandpromenaden tilbake

Når den nye delen av stasjonen åpnes vil strandpromenaden i ombygd form blir åpnet for publikum. Den vil gå fra Grønland og til Holmenbruene.

Der vil også den nye fotgjengerundergangen i Dr. Hansteins gate bli åpnet. I en periode fram til ny bybru står ferdig vil publikum på elvepromenaden måtte benytte deler av plattformene på en kort strekning under bybrua, som vil være en byggeplass fram til høsten 2025.

I disse dager monteres nye overbygg på platformene.

Klar for etappe 2

Med denne første og største del av ombyggingen ferdigstilt vil arbeidene kunne starte på etappe 2, sporene og plattformene nærmest stasjonsbygget. Det vil følge samme fremdrift som på første delen med fjerning av skinner og jernbaneinfrastruktur, skifting av underbygging, heving av spor og plattformer.

Da vil også delene av den nye bybrua over stasjonsområdet være koblet sammen og ferdig. Så blir det opp til Drammen kommune å fullføre bybrudelen av elva. Og undergangen fra stasjonen til plattformene vil være åpen.

Bane NOR sikter seg inn på en ikke ubetydelig åpningsfest når alt står klart etter sommeren 2025….

Første del av ombygd stasjon åpnes i sommer sammen med ny utgave av elvepromenaden
Her kommer skjøten mellom Bane NOIRs del av ny bybru og Drammen kommunes del over elva
De første delene til nye trapper mellom bybru og stasjon kom godt innpakket
Første seksjon av ny bybru over ny stasjon ble støp i november i fjor
Første bybrubiter montert på plass over den oppgraderte stasjonen
Powered by Labrador CMS