Kommunen med nesten 80 millioner i overskudd

- Vi er fortsatt nødt til å gjennomføre omstillinger av de kommunale tjenestene, slik at kostnadsnivået reduseres, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Drammen kommune fikk et netto driftsresultat i 2023 på 78,4 millioner kroner. Dette inkluderer 87 millioner kroner i statlige ekstrainntekter til tjenesteområdene for dekning av kostnader som kommer i år, opplyser Drammen kommune i en pressemelding.

Pengene er foreløpig satt på fond og tilføres tjenesteområdene når utgiftene kommer.

- Uten de ekstra inntektene hadde Drammen kommune hatt et negativt driftsresultat. Så fjorårets regnskapsresultat medfører ikke noen endringer i hvordan de økonomiske utsiktene ser ut for Drammen kommune fremover. Vi er fortsatt nødt til å gjennomføre omstillinger av de kommunale tjenestene, slik at kostnadsnivået reduseres, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Skatteinntektene endte i 2023 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Men på grunn av noe bedre skatteinngang i landet som helhet, ble Drammen kommune kompensert med 18,7 millioner kroner i såkalt inntektsutjevning, som bidrar til et jevnere inntektsnivå mellom landets kommuner.

Inntektstilskuddet ble også 11,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, så samlet sett hadde kommunen sentrale inntekter som lå drøye 25 millioner kroner over budsjettet.

Powered by Labrador CMS