STRIDENS KJERNE: Dagens politiske flertall ønsker inntil videre at at vinmonopolet skal bli liggende bak Strømsø Torg

Kommunestyret sendte polet på ny ørkenvandring

Byens politikere gjentok beskjeden fra formannskapet: Nei til pol på Union. Dermed må Vinmonopolet starte prosessen på nytt for å ha et håp om å flytte fra Strømsø Torg, hvor lokalene skal rives.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: I verste fall risikerer byen å bli stående uten et kategori seks pol, som dagens lokaler bak Globusgården ikke tilfredsstiller - og etter alt å dømme blir revet om få år.

Flertallet i kommunestyret stilte seg bak vedtaket fra formannskapet, og forkastet dermed rådmannens forslag til vedtak om å tillate Vinmonopolets ønske om etablere seg ved Meny på Union Brygge (fikk stemmer fra Høyre, Frp og Krf).

Med Arbeiderpartiet i spissen endte avstemningen med 34 mot 23 stemmer. Samtidig fikk Frp's tilleggsforslag om å anmode Vinmonopolet om å etablere seg også på Konnerud og i Mjøndalen, hele 53 stemmer - mot Krf, MDG og Ståle Sørensen (uavhengig).

Vinmonopolet, som allerede har inngått leieavtale på Union Brygge, står fritt til å fremme samme søknad på nytt, men er nødt for å bringe vesentlige nye momenter til torgs for å blant annet overbevise Arbeiderpartiet, som i utgangspunktet ønsket å utsette saken blant annet i påvente av grundigere utredning av den trafikale påvirkningen i området.

Powered by Labrador CMS