NYE TAKTER: Om utbyggerne får viljen sin og ikke blir offer for politisk beslutningsvegring kan dette være en realitet i 2030. Nybyggene har et bruttoareal på 18.500 kvadratmeter, og vil i hovedsak huse kontorer, noe leiligheter (bak til høyre) og næringsvirksomhet på gateplan. Globusgården skal rehabiliteres, muligens med en tredje etasje på toppen.
NYE TAKTER: Om utbyggerne får viljen sin og ikke blir offer for politisk beslutningsvegring kan dette være en realitet i 2030. Nybyggene har et bruttoareal på 18.500 kvadratmeter, og vil i hovedsak huse kontorer, noe leiligheter (bak til høyre) og næringsvirksomhet på gateplan. Globusgården skal rehabiliteres, muligens med en tredje etasje på toppen.

Politisk velsignelse for høyhusplaner på Strømsø

Flertallet stilte seg positive til å sende den såkalte mulighetsstudien for bygningene rundt Globusgården videre til detaljregulering - men ikke uten bekymringer fra flere med høydeskrekk.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det mye omtalte storprosjektet med eiendomsutviklerne i det sammenslåtte selskapet Strømsø United i spissen, har allerede vært justert og tilpasset i flere omganger på bakgrunn av tilbakemeldinger fra relevante etater og politiske signaler.

Prosjektet omfatter det gamle Vegvesen-bygget som ferdigstilles i disse dager, kontorbygg på Shell-tomta som dag er under detaljregulering, samt Globusgården og Torgeir Vraas Plass 4, 5 og 6 - og tomta som i dag huser Ambassadeur Hotel.

Det er de siste eiendommene rundt Globusgården og Ambassadeur Hotell det nå har vært knyttet størst spenning til, og mulighetsstudien for å behandle dette området rundt Strømsø Torg samlet har i vinter vært gjennomgått av kommuneadministrasjonen for å luke ut potensielle fallgruver og belyse volum og byggehøyder.

Tirsdag kveld fikk politikerne prosjektet på bordet for første gang for å foreta en såkalt prinsippavklaring, som gir utbyggerne bindende føringer før saken bearbeides og presenteres for detaljregulering.

Før det hele får et endelig godkjentstempel er det trolig duket for nye politiske drakamper, hestehandler og markeringsbehov, men om alt går på skinner uten for mange ekstraomganger vil det hele kunne stå klart i 2030.

3D-MODELL: Illustrerer høydeforholdet på bygningene.
3D-MODELL: Illustrerer høydeforholdet på bygningene.

60 meter

Og det er en meget omfattende mulighetsstudie tilpasset kommunedelplanen som politikerne i all hovedsak er begeistret over. Den hensyntar en rekke faktorer som siktlinjer, byrom, sol/skygge og miljøpåvirkning, og inneholder også en detaljert mobilitetsplan med fokus på fremkommelighet for myke trafikanter.

Mulighetsstudien legger opp til to høyhus på opptil 60 meter, henholdsvis på Ambassadeur-tomta og der Torgeir Vraas plass fem og seks ligger i dag. Dette er forøvrig i tråd med gjeldende arealplan, hvor det er mulighet for to høyhus på området.

Kommunen har definert høyhus som over 37 meter. Til sammenligning er Skistadbygget 42 meter, og «Brunosten» 60 meter.Beveger vi oss utover Drammen er Oslo Plaza 109 meter, Eiffeltårnet 321 meter og verdens høyeste bygning (Burj Khalifa, Dubai) 830 meter.

HØYDER OG SIKTLINJER: Bygninger markert med blått viser etasjer over dagens høyhusgrense på 37 meter.
HØYDER OG SIKTLINJER: Bygninger markert med blått viser etasjer over dagens høyhusgrense på 37 meter.

- Nødvendig

Det er med andre ord ikke snakk om å bygge høyere enn det allerede er gjort fra før i Drammen, og utbyggerne i Strømsø United mener at 60 meter er nødvendig for å oppnå en ønsket arealutvikling i området, begrunnet i kommunens fortettingsønske rundt Strømsø Torg.

- Ved å åpne for noen punkthus i denne høyden, vil det gi rom for å opprettholde ønskede siktlinjer og åpne rom mellom byggene. Settes høydebegrensningen lavere, vil en måtte bygge tettere for å oppnå den utnyttelsen man trenger for å etablere Strømsø torg som en knutepunktsutvikling og bebyggelsen vil i større grad kunne oppfattes som en tett mur, kan man lese i mulighetsstudien.

I tillegg mener utbyggerne at høyere bygg vil «profilere knutepunktet i bylandskapet og markere sentrum av Drammen med utgangspunkt i kollektivt knutepunkt».

- Høy utnyttelse og høy(ere) hus vil resultere i flere arbeidsplasser, flere besøkende og dermed høyere aktivitet nær stasjonsområdet i Drammen. Dette vil generere et behov for flere servicetilbud og mer byliv, skriver utbyggerne.

HØYHUS: De høyeste bygningene i den nye mulighetsstudien rundt Strømsø Torg får samme høyde som Hotell River Station på 60 meter.
HØYHUS: De høyeste bygningene i den nye mulighetsstudien rundt Strømsø Torg får samme høyde som Hotell River Station på 60 meter.
FRA LUFTA: Slik vil området endres sett fra lufta med den nye bygningsmassen.
FRA LUFTA: Slik vil området endres sett fra lufta med den nye bygningsmassen.

Høydeskrekk og klimaregnskap

At stridens kjerne først og fremst skulle handle om nettopp byggehøyder, ble klart under formannskapsmøtet tirsdag kveld. For å kunne bygge over de 39 meterne området er regulert for i dag, må det politiske klarsignal til. Og byggehøyden er etter alt å dømme det som er vanskeligst å svelge for flere partier rundt formannskapsbordet.

- Dette er for høyt og for massivt, når vi ser tegningene er det helt åpenbart at dette er en vesentlig endring av bybildet, og etter vår mening ikke til det bedre. Det er ekstremt høyt, sa Frp's Ulf Erik Knudsen, og fremmet forslag om å avvise hele hele mulighetsstudien.

Han fikk støtte av MDG, som også mente at 60 meter var for høyt, men var mest opptatt av CO2-avtrykket ved riving og bygge nytt. Miljøpartiets Cathrin Janøy var av den grunn imot hele prosjektet, og fremmet forslag om en ny mulighetsstudie som ikke innebærer riving og som inkluderer et klimaregnskap.

- Kontorbyggene på Torgeir Vraas plass er fine eksemplar på modernistiske næringsbygg av høy kvalitet som etter vår mening er synd å miste. De har historisk dybde og stedsidentitet, og har kvaliteter man finner i mange nybygg. Ressursbruken ved nybygg vil på ingen måte kompensere for riving, sa Janøy.

- En god prosess

Mer positive toner var det fra de øvrige partiene. Ap ved Arve Vanebo fremførte i generelle ordelag at «det legges rammer for utviklingen vi i det store og hele er positive til».

Mer taletrengt var Høyres Kjell Arne Hermansen, som understreket viktigheten at man nå ga klare signaler for at prosessen kunne komme videre, en prosess han forøvrig var meget fornøyd med.

- Vi synes studien er meget bra, det er tatt diskusjoner på størrelser, volum og siktlinjer og jobbet tett mot administrasjonen. Et godt eksempel på samhandling hvor man har involvert mange for å få til en god utvikling i Drammen. Om vi er uforutsigbare og ikke er klare i føringene vi sender til næringslivet får vi ingen utvikling, sa Hermansen.

NYTT HOTELL: Slik ser arkitektene for seg nye Ambassadeur Hotel, med høyhuset ragende øverst i bakgrunnen.
NYTT HOTELL: Slik ser arkitektene for seg nye Ambassadeur Hotel, med høyhuset ragende øverst i bakgrunnen.

Ståle Sørensen (uavhengig) påpekte at noen steder fungerer det med høyhus, andre steder ikke. Torgeir Vraas plass hørte ikke til det sistnevnte, ifølge Sørensen.

- Drammen sentrum er veldig lite fortettet, og det er fortsatt mye plass til å bygge og fortette. Dette området roper etter å bli fortettet og utviklet, sa Sørensen.

Trond Johansen fra Krf mente at 60 meter var høyt, men at resultatet «allikevel ville bra med tanke på variasjonen og helheten».

Mest skeptisk blant de som befant seg på ja-siden var en lunken Simon Nordanger fra Senterpartiet.

- Jeg er glad for at utbygger har tatt signalet om at vi ønsker å se ting i sammenheng, men vi forbeholder oss retten til å justere ytterligere når saken eventuelt skulle komme tilbake. Det er også verdt å bemerke at utbygger bør ta til seg hvor massivt dette er. Det er høye bygninger. Vi er ikke imot høye bygg, men ønsker en større oppbrytning av bygningsmassen, sa Nordanger.

Etter at politikerne hadde sagt sitt var det imidlertid et solid flertall for å gå videre med rådmannens forslag til vedtak, kun med Frp og MDG's stemmer i mot. Det innebærer at mulighetsstudiet legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringer for de aktuelle eiendommene i mulighetsstudien.

- Det presiseres at studiet gir volum- og høydemessige ytre rammer for de påfølgende reguleringsprosesser. Den enkelte plan vil i nødvendig grad endelig avklare og definere forhold rundt vern, høyder, utnyttelse, tilpasning, materialbruk, grønnstruktur og andre tema som sikrer høy kvalitet for bebyggelsen og delområdet, både i seg selv og sett i forhold til sine omgivelser, skriver rådmannen i forslaget som nå er vedtatt.

VICTORIAKVARTALET: Utbygger Union Eiendom ser for seg et massivt boligkompleks som strekker seg mot Lothe-bygget.
VICTORIAKVARTALET: Utbygger Union Eiendom ser for seg et massivt boligkompleks som strekker seg mot Lothe-bygget.
GRØNT OG FRODIG: Illustrasjon av området som i dag er parkeringsplass mellom Victoriagården og Globusgården.
GRØNT OG FRODIG: Illustrasjon av området som i dag er parkeringsplass mellom Victoriagården og Globusgården.
Powered by Labrador CMS