NYE SKISSER: Bygningen i Tordenskioldsgate 2 rager 38 meter til værs, men plasserer seg allikevel godt under nabokolossen Skistadbygget.

Slik blir det nye signalbygget på Strømsø - kan stå klart i 2026

Planene er klare for del to av storutviklingen på Strømsø: 10 etasjers kontorbygg på den gamle Shell-tomta.

Publisert Sist oppdatert

STRØMSØ: De siste leietagerne er i disse dager i ferd med å flytte inn i det totalrenoverte Statens Vegvesen-bygget på Strømsø Torg, som var første del av gigantprosjektet i regi av eiendomsutviklingsselskapet Strømsø United, hvor Christensen Eiendom, Dpend Eiendom og Castrum er de største aksjonærene.

Del to handler om bygningsmassen rundt Torgeir Vraas Plass, og denne prosessen kan deles opp i tre deler: Den gamle Shell-tomta som er først ut, Globusgården og til slutt Torgeis Vraas plass 4, 5 og 6.

Mens prosessen knyttet til de tre siste bygningene er lengst frem i tid, er planene nokså spikret hva angår Shell-tomta. Den endelige velsignelsen fra kommunen mangler fortsatt, men her har prosessen kommet så langt at det er lite trolig med større endringer.

- Overordnet med dette prosjektet, som vi nå har tilpasset alle tilbakemeldingene vi har fått, så vil det overraske meg om ikke dette går igjennom mer eller mindre slik det ser ut nå, sier Amund Drønen Ringdal til DRM24.

- Det nye byrommet knytter seg opp mot det nylig etablerte parkdraget langs Tamburgata. Trappen er med på å åpne opp og skape forbindelse med undergangen. Disse elementene vil sammen bidra til å aktivisere området og gjøre opplevelsen av undergangen mer innbydende og trygg, uttaler Dpend Eiendom.

Byggestart neste vinter?

Han er leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend Eiendom, og forteller at prosjektet nå er på detaljregulering og trolig kommer opp til politisk førstegangsbehandling i løpet av våren.

- Det vil i praksis kunne gi klarsignal for bygging, og da kan vi begynne å grave tidlig i 2024. Vi regner med en byggetid på omlag to år, sier Ringdal.

Det forutsetter imidlertid at 1. gangsbehandlingen går igjennom som foreslått, så man får et godkjentstempel til jul i andregangsbehandlingen. Da vil bygget kunne stå klart om tre år, i 2026.

Fra boligblokk til kontorer

Planene for bygget på Shell-tomta ble endret fra opprinnelig plan om boligblokk på 16 etasjer til kontorer på ti etasjer, etter innspill fra kommunen, høydekrav og praktiske utfordringer med blant annet parkering rundt «byaksen» på Strømsø.

- Med prosjektet slik det ser ut nå, opererer vi i tråd med dagens kommuneplan og tror dette kan gjennomføres uten parkeringskjeller i bygget, sier Ringdal.

Med unntak av én ting: Dagens defisjon av høyhus i gjeldende reguleringsplan er 37 meter. På Shell-tomta måler bygningen 38 meter på strømpelesten.

- Det er rett og slett det vi har landet på av praktiske årsaker for å oppnå det kvadratmetertallet vi trenger for å få et lønnsomt prosjekt. Skulle vi gått ned til 37 meter hadde vi mistet en hel etasje, sier Ringdal.

Plassert mellom det «nye» parkeringshuset i Blichs gate og dagens TV4-bygg, representerer den 38 meter høye bygningen en betydelig visuell endring i profilen på Strømsø, men vil allikevel plassere seg godt under Skistadbygget på 47 meter høydemessig:

God interesse

Slik planene ser ut nå vil bygget få et bruttoareal på 9.000 kvadratmeter.

Og ifølge Dpend er det en attraktiv beliggenhet for kontorlokaler.

- Bare med de leietagerne vi snakker med nå er bygget mer enn fullt, sier Ringdal.

Han poengterer imidlertid at prosessen begynner å haste.

- Dette er folk som ikke må til Drammen, men like gjerne kan finnes seg andre byer, og ikke kan vente for lenge før de må ta en avgjørelse.

Bygget får en «horisontal tredeling». De 6 øverste etasjene trekkes inn for å gi mer sikt. Første etasje følger kvartalets retning. Øvrige etasjer vendes mot byaksen for å opprettholde sikt mot åsen.

Åpent og luftig tilpasset byrommet

Fasaden er tilpasset å kunne «skli inn» i dagens byrom med både parkeringshus og Skistadbygget som nærmeste naboer.

På gateplan blir det næringsvirksomhet tilrettelagt for publikum.

Men også uteområdet rundt bygget får seg en god ansiktsløftning når prosjektet står ferdig, blant annet knyttet til overgangen mellom tomta og dagens undergang under Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

1. ETASJE: Slik ser Dpend for seg at området på gateplan kan bli realisert.


Torgeir Vraas Plass lenger frem i tid

Kampen om høydemeterne kommer imidlertid ikke for alvor før prosjektet rundt Torgeir Vraas Plass 4, 5 eller 6 skal landes.

Her har ikke Strømsø United verken etasjer eller høydemeter klare foreløpig, men opererer med et samlet areal på omlag 35.000 kvadratmeter. Av de tre byggene som skal rives, vil ett av dem passere dagens høyhus-grense på 37 meter med god margin, mens de andre trolig vil plassere seg i området rundt eller rett under grensen.

I tillegg omfatter reguleringsplanen for området tomta som i dag huser Ambassadeur Hotel og Lothebygget, hvor det kommer et større boligprosjekt. I eksisterende arealplan opererer Drammen kommune med rom for «ett til to høyhus» for hele dette området.

- Det er ikke nødvendigvis det viktigste for oss å gå høyest opp i luften. For oss er det viktige hvor mange kvadratmeter vi trenger for å realisere et prosjekt, ikke høyden, sier Ringdal.

HØYDEPROFIL: En skisse fra mulighetsstudien viser hvordan Strømsø United ser for seg høyden på bygningsmassen sett fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Strømsø United og de to andre grunneierne i området er nå i en prosess med Drammen kommune om en «mulighetsstudie» for området, om hva utviklerne seg for seg for å få tilbakemeldinger fra kommunen. Denne vil trolig bli lagt frem for politikerne i løpet av mars, mens den politiske behandlingen antagelig ikke skjer før nærmere sommeren.

Prosjektet rundt Torgeir Vraas Plass vil trolig ikke stå ferdig før tidligst i 2030. Hvilken av bygningene som vil rives først, er foreløpig heller ikke klart.

Først må kommunestyret gi sitt godkjentstempel for mulighetsstudien, før arbeidet med reguleringsplanen starter. Det vil trolig ta 4-5 år før spaden kan settes i jorda, og man regner med en byggetid på omlag to år.

Bygningsmassen vil for det meste huse kontor og næringsvirksomhet, men trolig også en liten andel bolig.

GROVSKISSE: Her er kontorbygget på Shell-tomta uthevet. Disse tegningene er på forslags-stadiet.
Powered by Labrador CMS