- Løft blikket på sjøen i sommer

Idet vi trer inn i fellesferien, har hele 13 personer mistet livet ved bruk av fritidsbåt. - Vi venter en ny travel sommer på sjøen, og oppfordrer til økt oppmerksomhet fra alle som ferdes på sjø og vann.

Publisert

NORGE: Det er oppfordringen fra sjøfartsdirektøren, kystdirektøren og generalsekretæren i Redningsselskapet.

I 2021 mistet 26 personer livet i fritidsbåtulykker.

– Antall fritidsbåter har økt de siste årene, og det er svært gledelig at flere velger å ta del i fritidsbåtlivet. Dessverre skjer det fortsatt mange alvorlige ulykker – vær oppmerksom og ta hensyn til andre båtbrukere og miljøet rundt deg. Da bidrar du til at det blir en fin båtsommer for både deg selv og andre, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i Sjøfartsdirektoratet.

Nye fartsgrenser til sjøs

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs i år, og det betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Bruk gjerne gratisappen BåtFart – den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort.

– Heldigvis er det få av oss som opplever dramatiske hendelser på og ved sjøen. Statistikken viser likevel at det er en jobb som må gjøres for å øke sikkerheten, samt hindre skader og dødsfall ved bruk av fritidsbåt. Stor fart og uoppmerksomhet øker faren for ulykker på sjøen, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Holdningskampanje

De tre sjøsikkerhetsaktørene gjennomfører nå holdningskampanjen «Løft blikket» for fjerde året på rad. Holdningskampanjen har som mål at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet.

Det må mer enn dette fokuset til for å redusere ulykkestallene, men ønsket er at kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen, uttaler Kystverket i en pressemelding.

– Vi oppfordrer alle til å nyte sjølivet og løfte blikket i sommer! Med økt bevissthet og oppmerksomhet på sjøen ønsker vi alle en fin og trygg båtsommer, sier fungerende generalsekretær i Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad.

Powered by Labrador CMS