Den nye kommunedirektøren Trude Andresen lovet å gjøre det lettere for næringslivet å bli leverandører til Drammen kommune, også for ny-etablerte og gründere.
Den nye kommunedirektøren Trude Andresen lovet å gjøre det lettere for næringslivet å bli leverandører til Drammen kommune, også for ny-etablerte og gründere.

Mange ville vite hvordan man blir leverandør til kommunen

Stinn brakke i Børsen da Næringsforeningen inviterte til foredragsmøte med interesserte aktører.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Drammen kommune kjøper for 2,5 milliarder kroner i året, fra 2.450 ulike leverandører. Og enda flere kan det bli, etter møtet i Næringsforeningen, hvor en fullsatt Børs-sal fikk høre hvordan de kan bli akkurat det.

For mange av de fremmøtte var det første møte med Drammens nye kommunedirektør, Trude Andresen (53) (det som før het rådmann). Hun tiltrådte 1. august, men dette er en ny kost som må ha stått på døgnet rundt for å bli kjent med både byen og jobben. Presentasjonen hennes var som om hun kjente kommunens indre liv ut og inn.

Andresen trakk opp de store linjene, før forsamlingen fikk nærmere bekjentskap med prosessen rundt anskaffelser i detalj. Den nye kommunedirektøren ønsket innovasjon i de offentlige anskaffelsene, og oppfordret til nytenkning.

- Operaen er et godt eksempel – der ble båtbyggere invitert inn i anbudsprosessen, for de kunne det med å bøye tre. Om dere vil bli leverandør til kommunen, må dere først tenke på hvilke behov vi har. Det er ikke nok å banke på døren og foreslå en løsning - behovene kommer aller først. Og så kan dere finne på de gode løsningene etterpå, sa Andresen

Hun skisserte noen av Drammens utfordringer, som kanskje gjør byen litt mer krevende å administrere enn andre man kan sammenligne seg med.

- Vi har lav skatteinngang, her er lavt utdanningsnivå, her er mye uhelse – både fysisk og psykisk. Vi har en stor innvandrergruppe, hvor der er mange utenfor arbeidslivet. Vi trenger et godt samarbeid med næringslivet for å løse det vi står overfor, sa hun.

Næringsforeningens møte om hva som skal til for å bli leverandør til kommunen fylte Børsen nesten til oppetter veggene.
Næringsforeningens møte om hva som skal til for å bli leverandør til kommunen fylte Børsen nesten til oppetter veggene.

Eldre, utenforskap og miljø

Drammens nye kommunedirektør hadde den stillingen i syv år i Øvre Eiker. Hun hadde en sving innom samme jobb i Indre Østfold, en ny-opprettet kommune som består av fem sammenslåtte, med 46.000 innbyggere. Etter et halvt år der ble jobben som øverste administrative leder i Norges syvende største by utlyst, en mulighet hun ikke kunne la passere.

- Vi har tre store fokusområder. Det er eldre, utenforskap og miljø. Eldrebølgen er her allerede, og den kommer bare til å bli større de neste ti-tyve årene. Vi får behov for en rekke ulike, nye løsninger for utforming av boliger – og til det trenger vi dere. Næringslivet kan også bidra til å avhjelpe utenforskap. Det kan være å opprette flere lærlingeplasser. Det kan være å gi ungdom en sommerjobb. Bare det å komme ut i jobb en sommer kan gjøre en stor forskjell, sa Andresen.

Siden møtet handlet om kommunens innkjøp, kunne hun love noe nye strategier: At kommunen ville legge til rette for at flere nyetablerte bedrifter og gründere kunne komme inn som leverandører. I mange tilfeller har kommunen krevd tre års erfaring for å komme i betraktning – dette ville hun endre på.

Hun ville også dele opp anskaffelsene i mindre delkontrakter der det var mulig, slik at flere kunne få komme med tilbud. Til slutt kunne hun love at prosessen med anskaffelser skulle gjøres enklere, og at kommunen skulle gi god informasjon slik at så mange som mulig kunne bli med i konkurransen.

To-veis kommunikasjon

Resten av møtet handlet om det siste punktet, og de fremmøtte fikk god innføring i hvordan de kan gi inn anbud, hvilke kvalifikasjoner som kreves og hvilke krav som stilles. Det var ikke få, men de var i alle fall tydelig forklart.

Til slutt ble det gitt en oppfordring om å ta kontakt med kommunen om noen hadde innspill til en anbudsprosess, eller spørsmål. Det hendte at kravene ble utformet feil, slik at det ikke kom inn tilbud, og da måtte alt gjøres om og legges ut på nytt, med bedre beskrivelser. Da var det langt å foretrekke at potensielle anbydere heller tar kontakt, var budskapet.

Powered by Labrador CMS