RENSELSESPROSESS: Ordfører Monica Myrvold Berg og statsråden med følge under omvisning på renseanlegget på Solumstrand, som fortsatt er et effektivt anlegg med ledig kapasitet.

Miljøministeren: - Drammen kan bli Norges grønneste kommune

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide lot seg imponere av Drammens planer om grønn omstilling da han fikk presentert planene for nytt, interkommunalt renseanlegg i Nordbykollen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Kommunen har som kjent vedtatt ambisiøse mål på klimafronten, og et av de store prosjektene som nå er vedtatt er det nye, store renseanlegget for avløpsvann som skal bygges i Nordbykollen.

Her skal alt det vi trekker ned i do fra både Drammen, Lier og deler av gamle Røyken kommune transporteres og renses på en måte som innebærer langt mindre miljøskadelige utslipp i Drammensfjorden enn før. Den store forskjellen fra de gamle og det nye anlegget, er at det også skal rense nitrogen, som kommer fra urin og er en stor kilde til klimaskadelige utslipp fra avløpsvannet.

Barth Eide mener det er gode planer som nå blir presentert fra Drammen, og som andre kommuner kan bruke som foregangsmodell.

- Absolutt, jeg vil oppfordre alle kommuner som nå blir pålagt strengere rensekrav til å tenke større. I veldig mange tilfeller vil det lønne seg å gå sammen, og når man er ferdig med investeringene vil man kunne se fallende priser, sier Barth Eide.

Virksomhetsleder Live Johannessen (t.v.) i Drammen kommune viser Espen Barth Eide rundt på Solumstrand.

- Innbyggerne må regne med å betale

Som tidligere omtalt av DRM24 er allerede snittet for vann- og avløpsgebyrer i Drammen det høyeste i landet. Det skal bli høyere, og sannsynligvis vil også mye av regninga fra det nye renseanlegget måtte finansieres gjennom de kommunale gebyrene.

- Det blir dyrere før det blir billigere, forklarte byutviklingsdirektør Bertil Horvli i en presentasjon for ministeren, og viste til at det nye anlegget vil være billigere i drift enn eksisterende løsninger som følge av stordriftsfordeler.

KRAFTIG GEBYRØKNING: Grafikken viser hvordan kommunen ser for se at prisene på kommunale gebyrer vil øke som følge av investeringene med nytt renseanlegg.
HER GÅR LEDNINGENE: Byutviklingsdirektør Bertil Horvli viser hvor rørene vil gå over Drammensfjorden til det nye renseanlegget. Det er foreløpig ikke klart om det vil gå ett eller flere rør mellom hver av punktene.


Den totale prislappen for anlegget er kostnadsberegnet til omlag fire milliarder kroner, hvor Drammen må ta den største delen av regninga. Barth Eide mener at dette er en kostnad innbyggerne rundt Oslofjorden får igjen for.

- Avløp er et kommunalt ansvar og i Norge er det organisert etter selvkostprinsippet. Det betyr at kostnadene vil gå litt opp og ned, og ved store investeringer vil de gå opp. Men det man får igjen er et mye renere nærmiljø rundt seg. Det handler om prinsippet om at forurenser betaler, og prislappen henger gjerne også sammen med boligstørrelse, sier Barth Eide til DRM24.

- Bergen har for eksempel under halv pris av hva drammenserne må betale?

- Ligger man til en resipient som er hardt belastet som Oslofjorden vil rensekravene være strengere enn om det for eksempel går rett ut i Nordsjøen, sier Barth Eide.

- Er det aktuelt for staten å gå inn med subsidier ala strømstøtte eller organisere dette annerledes for å unngå at de kommunale gebyrene løper helt løpsk?

- I dag er dette en arbeidsdeling mellom stat og kommune. Skulle man gjøre om på dette måtte man gjort det helt grunnleggende og for hele Norge, og ikke bare rundt Oslofjorden. Og det er ikke sikkert er så lurt, da ulike kommuer har ulike utfordringer, sier Barth Eide.

Han utelukker ikke at det kan være mulig å se på regelverket kommunene er bundet med tanke på finansiering og avskrivning av nye anlegg. Men noe tak på hvor mye innbyggerne må risikere å betale, det vil han ikke sette.

- Det finnes ihvertfall et tak på hvor mye vi kan forurense fjorden, sier Barth Eide.

OMVISNING: Espen Barth-Eide inspiserer styringssystemene for Drammens største renseanlegg.

Roser Drammens miljø-initiativ

DRM24 ville vite om Ap-statsråden mener det er realistisk for en stor bykommune som Drammen å bli norges grønneste, slik kommunestyret har vedtatt at skal være en realitet innen 2040.

- Med de planene og visjonene som ligger der nå så tror jeg det er innen rekkevidde, så kommer det til å bli skarp konkurranse fordi det er mange kommuner som vil ta opp konkurransen, og det er jeg veldig glad for som klimaminister. Men jeg mener det er mulig for en by av Drammens størrelse å faktisk vinne den konkurransen, og det oppfordrer jeg byen til å prøve på, sier Barth Eide.

- Drammen har vært tidlig på dette, og klima- og miljøbevisstheten er høy her. Man kan også se i Drammen hvor mye bedre det har blitt å bo her, etter at man tok tak i den ganske alvorlige forurensningen som var. Derfor vil jeg tro at innbyggerne ser at politikk nytter, avslutter Eide.

FORKLARTE DRAMMENSMODELLEN: Espen Barth Eide fikk presentert hvordan Drammen jobber med klima og miljø for å bli norges grønneste kommune av ordfører Monica Myrvold Berg.
FERDIG RENSET: Dette er vann som går rett ut i fjorden, fikk delegasjonen forklart.
Powered by Labrador CMS