- HÅRREISENDE: Knut Gjerde (Frp) sier han er skremt over likegyldigheten fra andre partier i kommunestyret.

Raser mot sjokkpriser på vann- og avløp: - Skremt

- Så lenge innbyggerne betaler er det vel ingen som bryr seg, sier Frp-toppen om at Drammen i 2023 blir dyrest i landet på vann og avløp.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: 13.566 kroner. Det er den nette sum som foreningen Huseierne har regnet seg frem til at en gjennomsnittlig husstand i Drammen må betale i år.

- Og som om ikke det var nok i seg selv. Hva med småbarnsfamilier som bruker mye vann og har dårlig råd. De får mye høyere regning enn dette snittet og får denne ekstaregningen på toppen av alt annet som er dyrt om dagen, sier Gjerde.

Han etterlyser politisk handlekraft for å få brukt med prisgaloppen. Det politiske flertallet i Drammen vedtok i vinter en økning av de kommunale avgiftene på 25% over to år. Det betyr at det blir enda dyrere neste år.

- Det er skremmende at ingen bryr seg i kommunestyret. Før vi vet ordet av det er dette femdoblet og tidoblet når vi skal begynne å betale for et nytt gigantisk renseanlegg. Vi vet ikke hvor dette havner hen, sier Gjerde.

Lån og renter

Vann- og avløpsavgifter skal beregnes etter selvkostprinsippet, det innebærer at kommunen ikke kan kreve betalt for mer enn hva det faktisk koster. Årsaken til at de kommuneale avgiftene i Drammen er så høye har blant annet med en stor andel lån og økning i renteutgifter.

- At Høyre ikke bryr seg om det kan jeg skjønne fordi støvsuger innbyggerne for penger, men at Arbeiderpartiet kan bite på noe sånt er hårreisende. Dette er omtrent som om vi skulle innført eiendomsskatt og kanskje mer enn det også, sier Gjerde.

Frp stemte imot utbyggingsplanenen om stort, interkommunalt renseanlegg i Nordbykollen, og vil heller oppgradere de mindre, eksisterende renseanleggene rundt om i kommunen. Regningen for dette er i stor grad ventet å finansieres over kommunale avgifter.

- Hva med sikkerheten. Lier skal blant annet sende all kloakken tvers over Drammensfjorden. Hva om dette streiker og vi får alt ut i fjorden, sier Gjerde.

Vil dele utgifter på nabokommunene

DRM24 har spurt Arbeiderpartiet, som i dag styrer i Drammen, om kommunen kan leve med å være landets dyreste på vann og kloakk - og hva de vil gjøre for å få bukt med prisene.

- Vann og avløp betales etter selvkostprinsippet, det vil si at kommunen ikke kan ta inn mer penger enn det faktisk koster i bruk og vedlikehold av tjenesten. Det er et etterslep av vedlikehold, og økte renter og utgifter som bidrar til å dra dette nivået opp. Det vi har gjort for å bøte på vann og avløps avgiften er å fordele stigningen over flere år, slik all belastningen ikke kommer på en gang, sier Ap's gruppeleder i Drammen, Lina Strandbråten til DRM24.

Hun påpeker at man må påse at vann og avløp sektoren drives så effektivt som mulig så prisene holde så lavt som mulig. Og tar til orde for at kostnadene for nytt renseanlegg blir fordelt på flere enn Drammen.

- Vi må organisere oss på en fornuftig måte som for eksempel som vi gjør i samarbeidet om nytt renseanlegg sammen med Asker og Lier. Vi må også sørge for at det vi bygger får lave driftskostnader, og se muligheter som ligger i utvikling av avløpsslammet - hvor man for eksempel kan gjøre om avløpslammet til biogass som selges videre, sier Strandbråten.

Høyres Kjell Arne Hermansen uttaler i en kommentar til DRM24 at politikerne ikke har noen mulighet til å påvirke kostnadene ved vann- og avløp slik ordningen er innrettet nå.

Ap deler den oppfatningen, vil ikke tallfeste hvor smertegrensa går.

- Vi må finne måter å møte de økte utgiftene på. Det kommer strengere rensekrav, og noe av løsningen er det jeg beskriver over, sier Strandbråten.

Powered by Labrador CMS