INGEN KOMPROMISSVILJE: MDG's Cathrin Janøy og Venstres Herman Ekle Lund er blant politikerne i kommunestyret som står øverst på naturvernets barrikader.
INGEN KOMPROMISSVILJE: MDG's Cathrin Janøy og Venstres Herman Ekle Lund er blant politikerne i kommunestyret som står øverst på naturvernets barrikader.

Miljøpartiene er i ferd med å bli miljøsakens verste fiende

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Debatten om Drammen kommunes arealplan i kommunestyret mandag synliggjorde at det er vanskelig for de små særinteressepartiene å ha to tanker i hodet samtidig, selv om de sterkt ble oppfordret til det både fra Arbeiderpartiets side og fra uavhengige Ståle Sørensen. Hverken SV, MDG, SP eller Venstre var villige til å ofre en meter dyrket mark for å bygge flere boliger tilpasset småbarnsfamilier i Drammen i årene fremover. I stedet benyttet de nok en gang muligheten til å karakterisere sine politiske motstandere som uvitende og miljøfiendtlige.

Det har lenge slått meg hvordan disse små partiene selv, gjennom sine argumenter overfor politiske motstandere, faktisk er i ferd med å bli miljøsakens verste fiender. Du skaffer deg ikke venner ved først å gi motstanderne et slag «rett i trynet», for deretter å ønske et samarbeid. Du skaffer deg heller ikke flere velgere ved å si at folk er uvitende og ikke skjønner sitt eget beste. Kan det faktisk være slik at den måten SV, MDG,SP og V argumenterer på skaper avstand til folk i stedet for å inngi tillit? Det er farlig for politikere av alle farger å undervurdere velgernes evner til å tenke selv.

I Drammen har de fire små partiene som dannet flertall med Arbeiderpartiet ved siste valg, valgt konfrontasjon og satt seg selv på sidelinjen.

Politiske løsninger på store og vanskelige spørsmål kommer gjerne til gjennom gode og tillitsfulle prosesser og samarbeid over tid. Dette gjelder også på det lokale planet. Miljøspørsmålet er opplagt et slikt spørsmål, men i Drammen har de fire små partiene som dannet flertall med Arbeiderpartiet ved siste valg, i stedet valgt konfrontasjon og satt seg selv på sidelinjen. Samarbeidet ligger i ruiner etter at det er de fire småpartiene selv som har trukket seg fra flertallskonstellasjonen.

Likevel virker det som om de tror Arbeiderpartiet fortsatt skal danse etter «utbryternes pipe» i de sakene de fire partiene mener er viktige for dem. Dette bør vel kalles «politisk naivitet».

Å ikke ha to tanker i hodet samtidig når det gjelder de viktige miljøspørsmålene vi står overfor både lokalt, i Norge og i verden forøvrig, er i ferd med å skap en farlig polarisering av debatten i en tid da vi skulle tro det viktigste for våre politikere burde være å samle og skape trygghet for at folk har en bolig og et arbeid å gå til.

Debatten om vern av dyrka mark kontra bygging av nye boliger i Drammen er selvfølgelig viktig, men dessverre viste debatten i kommunestyret på mandag at de fire småpartiene fortsatt i stor grad er enøyde på dette området, uten at de i det i det hele tatt kan forestille seg at det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

I Drammen var det cirka 100 fredelige demonstranter som møtte opp utenfor Rådhuset mandag ettermiddag for å demonstrerte for jord- og skogvern. All ære til de fremmøtte for dette engasjementet og for måten demonstrasjonen foregikk på, men antallet demonstranter sto dessverre ikke i stil med de høyrøstede ropene som kom fra initiativtagerne både før, under og etter debatten i kommunestyret. Paradoksalt nok, var det kanskje kulda som skremte flere fra å delta. Kari Palm fra MDG sa det selv fra talerstolen i kommunestyret da hun varslet flere demonstrasjoner med flere deltagere «når det blir varmere i været utover våren».

Jeg mener det er en grov undervurdering av miljøforkjempernes engasjement at vær og vind avgjør deres deltagelse. I stedet mener jeg oppslutningen om demonstrasjonen er et tegn på at «folk/velger er klokere enn mange politikere tror/ønsker». Oppslutningen om demonstrasjonen viser etter min mening at dette med å ha to tanker i hodet samtidig, og ikke se på saker bare fra de enøydes side, gir god gjenklang ute blant den vanlige Drammenser.

Powered by Labrador CMS