OPPMERKET PARKERING I GÅGATA: Sykkelsjef i kommunen, Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker, med en av de elektriske bysyklene. Kommunen har åpnet for at private aktører kan tilby elektriske bysykler.
OPPMERKET PARKERING I GÅGATA: Sykkelsjef i kommunen, Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker, med en av de elektriske bysyklene. Kommunen har åpnet for at private aktører kan tilby elektriske bysykler.

Nå er de elektriske bysyklene på plass i Drammen

300-400 elektriske bysykler plasseres ut på strekningen fra Steinberg til Åskollen, samt opp i åssidene. Ordningen er et testprosjekt for både kommunen og for aktøren Bolt, som foreløpig er den eneste som har inngått avtale med kommunen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok i mars å åpne for at private aktører kan tilby elektriske bysykler i Drammen som en forsøksordning i 2022-sesongen.

Fra 150 sykler i den tidligere ordningen vil den nye ordningen tilby mellom 300–400 sykler, og syklene vil være å finne i flere deler av kommunen enn tidligere. Mens det i den gamle bysykkelordningen var 15 stativer plassert i det sentrale Drammen, har den den nye ordningen ikke stativer, men rundt 90 parkeringssoner.

Syklene, som er tilgjengelig fra mai, leies gjennom Bolt sin app, som dermed kommer til å tilby både elektriske bysykler og elektriske sparkesykler i Drammen. Syklene vil koste det samme som sparkesyklene, 2,50 kroner i minuttet og gratis opplåsning. Syklene vil også kunne brukes i det samme tidsrommet som sparkesyklene, det vil si kl. 05.00 – 24.00.

Aktøren er også åpen for å prøve ut et helårstilbud med piggdekk på syklene om vinteren.

Definerte parkeringssoner

Den nye elbysykkelordningen er ikke stativbasert. Bysyklene skal i stedet parkeres i definerte soner som kommer frem av aktørens app og avgrenses ved hjelp av GPS-styring i hver sykkel. Bolt bytter batterier med lite strøm ut med nyladede batterier på stedet, noe som gir større fleksibilitet i forhold til plassering av parkeringssonene enn ved bruk av stativer.

Faste parkeringssoner vil likevel bidra til å holde bybildet mest mulig ryddig. Parkeringssonene er satt i dialog med kommunen og hittil er det definert om lag 90 parkeringssoner, men disse kan endres underveis i sesongen avhengig av etterspørsel. I de sentrumsnære områdene vil parkeringssonene i stor grad være oppmerket og/eller skiltet, mens parkeringssonene utenfor sentrumsområdene stort sett bare vil være synlige i appen.

– Kommunen håper dette blir et bra tilbud for byens innbyggere. Parkeringssonene strekker seg fra Steinberg til Åskollen, i sentrumsområdene i Drammen, Mjøndalen og Krokstadelva, på Konnerud og opp i åssidene. Spesielt føles det godt å ha et slikt tilbud til innbyggerne når bybrua stenges for all trafikk, slik at innbyggerne raskere kan krysse elva, sier Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker, samferdselsplanlegger ved Samferdsel, vei og parkforvaltning i Drammen kommune.

Kommunen vil ha jevnlig dialog med aktøren, på samme måte som med elsparkesyklene.

Ordningen evalueres høsten 2022

I oktober 2021 ble det politisk vedtatt at den tidligere bysykkelordningen skulle avvikles etter 2021-sesongen og at det skulle tilbys elektriske bysykler i Drammen fra våren 2022. Avgjørelse om en eventuell avtale med Buskerudbyen om en slik ordning er blitt utsatt til slutten av 2022.

Elbysykkeltilbud gjennom privat aktør blir nå testet i Drammen samtidig som Buskerudbyens bysykkelordning testes i Lier og Kongsberg. Ordningene for elektriske bysykler evalueres høsten 2022 i samarbeid med Buskerudbyen for å vurdere hvilken modell man skal gå videre med i 2023.

En slik parallell forsøksordning vil være med på å gi et enda bedre beslutningsgrunnlag for hvilken modell som vil være riktig løsning for Drammen kommune videre.

Powered by Labrador CMS