Eier og daglig leder, Roar Paulsrud (t.h.) orienterer om Hellefoss Paper til ordfører Knut Kvale og næringsminister Jan Christian Vestre.
Eier og daglig leder, Roar Paulsrud (t.h.) orienterer om Hellefoss Paper til ordfører Knut Kvale og næringsminister Jan Christian Vestre.

Gir etter for rensekravene – investerer for 65 millioner på Hellefoss

Det er ingen hemmelighet at Hellefoss Paper har hatt et anstrengt forhold til Miljøverndepartementet og spesielt Venstres to miljøvernministre. Men nå har fabrikken bestemt seg for å innfri rensekravene selv om det kommer til å bli dyrt.

Publisert

HOKKSUND: Nå skal det bygges et nytt anlegg som skal rense etter de strenge kravene miljøverndepartementet og EU setter – både på Hellefoss Paper og Vafos Pulp i Kragerø. Til sammen er det snakk om investeringer opp mot 150 millioner kroner.

Dermed er også arbeidsplassene sikret for mange år framover, skriver Eikernytt.no.

Vil ansette flere folk

Næringsministeren og stortingspresident Masud Gharahkhani med følge, fikk også gode nyheter i og med at etterspørselen på papir er økende og at fabrikken nå må ansette 10 til 15 personer for å kunne gå over til en 6-skifts ordning.

Også ordfører Knut Kvale var godt fornøyd med den nyheten, da Hellefoss i alle år har vært en av få bedrifter som har tatt inn folk uten fagkompetanse for så å lære dem opp til å bli gode «papirmakere».

Utfordringer i kø

Men selv om rensing av avløpsvannet til Drammenselva nå skal bli renere, er det nok av utfordringer å ta tak i. Strømprisen er noe som også bekymrer Hellefoss, selv om de har inngått en avtale for seks år med en strømpris på mellom 20 og 30 øre kWt.

– Vi har nå en pris vi kan leve med, men jeg frykter at vi kommer til å slite med høye strømpriser i mange år etter hvert som det «grønne skiftet» og elektrifiseringen går sin gang, sa Roar Paulsrud til næringsministeren.

En annen utfordring er konsesjonen som må fornyes neste år. Men med det nye anlegget på plass i løpet av 2022, ser det ut til å være en grei sak. Fabrikken slipper nå ut cirka 35 kilo fiber per tonn produsert papir. Med den nye rensingen skal de ned på 8 kilo fiber per tonn papir.

Nytt konsept

Etter at avisene begynte å skrive om Hellefoss Paper for noen år siden da striden med departementet begynte, har det meldt seg flere firmaer som kan dette med rensing. Og teknologien har utviklet seg slik at prisen på biologisk rensing har gått markant ned de siste årene.

Hellefoss har prøvekjørt et minianlegg i ett års tid, og prøvene herfra er meget lovende. Nå skal det bygges stort – både i Hokksund og i Kragerø.

Viktig avtaker av tømmer

Hellefoss kaller seg en grønn fabrikk, mye på grunn av at de henter tømmeret fra skoger i nærområdet. Hadde de ikke tatt unna så mye tømmer, ville dette bli kjørt på biler til Sverige – noe ordfører Knut Kvale advarer sterkt imot.

Med økt bemanning og ett skift til vil også behovet for trevirke øke. Bedriften lager i dag ca. 45.000 tonn papir og vil øke produksjonen med ca. 10.000 tonn neste år om alt går etter planen.

Det betyr i så fall et forbruk av trevirke på nærmere 140.000 kubikkmeter.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Minister og stortingspresident måtte opp på papirmaskinen for å se hvordan dette fungerte, her anført av daglig leder Roar Paulsrud.</span>
Minister og stortingspresident måtte opp på papirmaskinen for å se hvordan dette fungerte, her anført av daglig leder Roar Paulsrud.
Powered by Labrador CMS