NBBL: Optimisme i boligmarkedet

Husholdningenes forventninger til boligpriser og renter ble mer positive i februar, etter et markert oppsving i januar, viser ferske tall fra NBBLs boligmarkedsbarometer.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: – Et stort flertall av husholdningene mener at rentetoppen er nådd, og boligprisforventningene er tilbake på et ganske høyt nivå, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

I februar ventet 60 prosent at boligprisene vil være høyere om et år, opp fra 50 prosent i januar. Kun 8 prosent svarte at de forventer lavere boligpriser om et år. Andelen er om lag halvert fra januar, og betydelig lavere enn i desember, da hele 27 prosent trodde på lavere boligpriser.

Flere venter lavere boliglånsrente om et år 

Det har skjedd et stort skifte i husholdningenes renteforventninger i løpet av de siste to månedene. Andelen som venter høyere boliglånsrente om 12 måneder er redusert fra 57 prosent i desember til 25 prosent i februar. I februar ventet 45 prosent av husholdningene at boliglånsrenten vil være lavere enn dagens nivå om 12 måneder. 30 prosent oppga at de tror renten vil være uendret om et år.

– På to måneder har det skjedd en helomvending i husholdningenes rente- og boligprisforventninger. Det har lenge vært knyttet stor usikkerhet til hvilken rentekostnad man kan vente seg fremover. Nå oppfatter husholdningene at denne usikkerheten er redusert, og det kan føre til høyere temperaturer i boligmarkedet fremover. Samtidig er renten på et høyt nivå nå og vi har to år bak oss med reallønnsnedgang. Den trange økonomien mange opplever vil nok bidra til å holde de store boligprisbyksene unna en stund til, sier Midsem.

Samtidig som forventningene til boligmarkedet har fått et oppsving, har jobbtryggheten holdt seg på et høyt nivå. I februar svarte 80 prosent at de i liten eller ingen grad er bekymret for å miste jobben. Dette er litt flere enn forrige måned.

Forventninger til høyere boligprisene og lavere boliglånsrente fremover bidro til at boligmarkedsbarometeret styrket seg i februar, for andre måned på rad.

Powered by Labrador CMS