Arkivbilde fra en av mange dugnader som Bijan Gharahkhani (midten) fikk i stand med flyktninger i Øvre Eiker. Nå kommer det trolig færre til kommunen.

Ny IMDi-anmodning: Flere til Drammen – færre til Øvre Eiker

IMDi sender ut en justert anmodning til alle norske kommuner og ber om bosetting av 38.000 flyktninger i løpet av 2023. Drammens bes om å ta imot flere, mens Øvre Eiker får en nedgang.

Publisert

DRAMMEN: Det er behov for å bosette flere enn de 35.000 IMDi opprinnelig anmodet om for 2023. Og 7.000 flere enn de 31.000 plassene som allerede er vedtatt av kommunene.

Drammen bes om å ta imot 430 flyktninger hvorav 12 er enslige mindreårige. Det er 70 flere enn i den opprinnelige henvendelsen fra IMDi. Øvre Eiker blir bedt om å bosette 100 flyktninger totalt og det er en nedgang på 30 i forhold til den opprinnelige planen.

Konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren, oppfordrer alle kommuner til å vedta i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om å bosette.

– Det gjøres en avgjørende innsats i norske kommuner – store og små, fra nord til sør – for bosetting og integrering av flyktninger i Norge. Det vil bli minst like avgjørende i tiden fremover, sier Fransplass Røren.

Prognosene over bosettingsbehovet har økt siden IMDis anmodning i fjor høst.

– Situasjonen kan endre seg gjennom året. Det endelige behovet for bosetting i 2023 både kan bli høyere og lavere enn det vi har kjennskap til nå, sier IMDi-direktøren. 

Fordelinga av bosettingsbehovet per kommune er fastsatt av IMDi, i samråd med kommunenes sentralforbund (KS), og etter tilråding fra fylkeskommunen.

Kommunene bes svare på IMDis anmodning senest 31.august.

Powered by Labrador CMS