Nye tider krever nye svar. Det er ikke naivt å være mot bompenger i Drammen

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Fremleggelsen av Nasjonal Transportplan for de neste årene, og det møtet de tre ordførerne i Drammen, Lier og Kongsberg nylig hadde med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, der de ønsket å få svar på når Buskerudbyen kunne regne med å komme videre i forhandlingene om den byvekstavtalen som det er lagt frem forslag om, er en meget stor nedtur for Buskerud og Drammensregionen. Det er tydelig at særlig Drammen ikke har noen gode venner i sentrale posisjoner, ei heller innflytelsesrike venner i regjering og Storting.

Eller er det rent og rått partipolitisk spill og maktbruk drammensregionens tre blåe ordførere nå er utsatt for?

Litt merkelig er jo dette, i tilfelle det skulle være slik, fordi Arbeiderpartiet i Drammen også er ihuga motstander av bompenger, mens Høyre er det partiet som faktisk har åpnet for bompenger på enkelte avgrensede strekninger.

Jeg har også merket meg at kollega DT har karakterisert alle som er imot bompenger i drammensregionen for å være naive. At avisen var tidlig ute med å ta et klart standpunkt for bompenger i Drammen, og dermed ble en politisk aktør i stedet for en uavhengig kommentator, er et valg avisens redaktør har suveren rett til å gjøre. Etter min mening burde imidlertid avisen gjøre sitt politiske standpunkt klarere for leserne når de skriver om saker der avisen har forlatt sitt uavhengige journalistiske ståsted, enn det som skjer i denne saken.

Hva som i så fall skal være naivt i det å unngå nye belastende utgifter for personer og familier som allerede sliter med dårlig økonomi, er over min forstand å skjønne. Bompengespørsmålet er et meget politisk brennbart spørsmål, og har ingen ting med naivitet å gjøre.

Det samme er det når samferdselsministeren nekter Buskerud og Drammen å bruke penger , som allerede er bevilget, til å opprettholde bussruter i stedet å sette ned prisen på enkelte bussreisene noe. I min verden hjelper det ikke de som helt blir tatt fra bussen i Skoger og på Tolerud at prisene blir satt ned i andre deler av Drammen.

Hva som skal være naivt i det å unngå nye belastende utgifter for personer og familier som allerede sliter med dårlig økonomi, er over min forstand å skjønne

Buskerudbyen har altså lagt frem et forslag til ny byvekstavtale i drammensregionen som tilfredsstiller kravet til nullvekst i trafikken uten nye veier og bompenger. Burde ikke dette være et positivt og kanskje nyskapende forsøk på løse både miljø- og trafikkproblemer på?

Jeg vet ikke, men burde ikke alle involverte være såpass nysgjerrige i hva som ligger i et slikt forslag at de i hvert fall ga det et forsøk i en forhandlingsrunde. Kanskje det til og med gjennom en slik forhandlingsrunde kunne komme opp nye og bedre formere for brukerbetaling.

Hva med for eksempel en form for rushtidsavgift? Nå når både hjemmekontor og fleksitid er trender i tiden.

At samferdselsministerens eneste svar på de trafikale utfordringene i drammensregionen er bompenger, bompenger, bompenger kan umulig være i tråd med tidligere AP-statsminister og partileder Trygve Brattelis ord om hvorfor Arbeiderpartiet lyktes i å få med seg folk i vanskelige tider i oppbyggingen etter krigen.

Brattli svarte «at han og de andre lederne forsto den tiden de levde i, og ga svar folk trodde på». Jeg tillater meg å oversette dette til: Nye tider krever nye svar.

Powered by Labrador CMS