TRAFF NÆRINGSLOKALE: En av kulene gikk tvers gjennom dette vinduet ut mot fortauet i Fosskvartalet. Over er det leiligheter.

Politi-skytingen henlagt av spesialenheten

Allerede onsdag formiddag har Spesialenheten for politisaker vurdert politiets skyting i Lierbyen til å ikke innebære mistanke om straffbar handling.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Det bekrefter Rune Fossum, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten overfor DRM24.

Spesialenheten ble rutinemessig varslet fordi politiet trakk våpen og løsnet flere skudd, av politiet betegnet som varselskudd, under situasjonen midt i Lierbyen ved 1800-tiden tirsdag kveld.

- Vi har besluttet å ikke iverksette etterforskning i saken da det utifra de opplysingene vi har ikke er mistanke om straffbar handling fra ansatte i politiets side, sier Fossum til DRM24.

- Vi har heller ingen etterforskningsplikt annet enn i saker hvor fornærmede, i dette tilfellet den pågrepne, har fått omfattende skader, og det er ikke tilfellet her. Da er det ingen automatikk i det, sier Fossum.


- Det har vært en diskusjon knyttet til politiets skyting, har dette foregått i henhold til instruks og retningslinjer rundt det å løsne varselskudd?

- Jeg kan ikke si noe konkret om denne saken, men på generelt grunnlag skal man prøve å rette de i så sikker retning som mulig. Om det kommer nye opplysninger vi blir informert om av politimesteren, kan det bli en annen vurdering, men foreløpig er det ingen holdepunkter som tilsier noen straffbare forhold, sier Fossum.

Han understreker at politiet lokalt vil gjennomføre sin egen etterforskning av hendelsen uavhengig av Spesialenhetens etterforskning og henleggelse.

Det skal både ha blitt skutt i bakken og andre retninger mens dramaet pågikk på åpen gate, men dette har ikke politiet villet gå i detalj på foreløpig. Heller ikke antall skudd som ble løsnet. Et av skuddene skal imidlertid ha gått gjennom et vindu i et næringslokale på stedet.

Dette sier politiets våpeninnstruks

§ 4-2. Fremgangsmåte for bruk av våpen

(1) Når omstendighetene tillater det skal polititjenesteperson før det gjøres bruk av våpen

a. tilkjennegi at vedkommende handler i egenskap av politi

b. oppfordre gjerningspersonen(e) til å etterkomme gitte pålegg, og tydelig advare om at våpen vil bli brukt for å gjennomføre pålegget, og

c. vurdere hvilke farer og ulemper våpenbruken kan utsette utenforstående for, og tydelig advare omgivelsene om at våpen vil bli brukt.


(2) Ved bruk av skytevåpen skal politiet:

a. hvis det er tid og taktisk forsvarlig, først avfyre varselskudd. Varselskuddet kan bare avfyres når vilkårene for rettet skudd etter § 4-3 er oppfylt, og skal rettes slik at personskade ikke oppstår

b. så langt det er mulig, ha slik kontroll med omgivelsene at tredjeperson ikke skades.

§ 4-3. Vilkår for bruk av skytevåpen

(1) Skytevåpen kan bare brukes når det er absolutt nødvendig og hvor lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, i situasjoner hvor

a. tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov voldshandling eller annen grov integritetskrenkelse, og bruk av våpen fremstår som nødvendig for å hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, eller

b. det anses påkrevd å pågripe eller stanse person som er domfelt eller med stor grad av sikkerhet mistenkes for drap, andre grove voldshandlinger eller forsøk på slike voldsforbrytelser, eller av personer som av andre grunner anses som særlig farlige for menneskers liv eller helse, Norges selvstendighet, eller som alvorlig truer grunnleggende nasjonale interesser.


(2) I situasjoner som nevnt i første ledd kan skytevåpen etter beslutning fra innsatsleder også brukes til å

a. beskadige eller gjøre en gjenstand ubrukelig,

b. forstyrre eller avlede gjerningspersonen.

Powered by Labrador CMS