MISTET ELDRE-POLITIKER: Fremskrittspartiets toppkandidater i kommunestyret må greie seg uten Randi Eng, som forlater partiet etter misnøye med plasseringen på valglista.
MISTET ELDRE-POLITIKER: Fremskrittspartiets toppkandidater i kommunestyret må greie seg uten Randi Eng, som forlater partiet etter misnøye med plasseringen på valglista.

Politikerne i Drammen må gjenopprette tilliten blant de eldre i kommunen

Det eller de partiene som klarer å få de eldre over på sin side ved kommunevalget 13. september vil ligge meget godt an til å lede kommunen vår i de neste fire årene.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Stolleken ser ikke ut til å ha noen ende i drammenspolitikken. Nå er det den tidligere Nei til Bomring- og FrP-politikeren Randi Eng som vil prøve seg i et tredje parti, nemlig Pensjonistpartiet. Randi Eng har i den siste kommunestyreperioden vært en meget aktiv debattant, og har særlig gjort seg bemerket i kampen for å bevare de to sykehjemmene for demente, Fredholt og Gulskogen.

At Randi Eng vil ha troverdighet når det gjelder arbeidet for de eldre i Drammen, kan det ikke være tvil om, og det kan hende nominasjonskomiteen i FrP i Drammen i dag angrer seg litt fordi de ikke fant en plass for henne på kommunevalglisten som Eng var fornøyd med. Slik er nå imidlertid engang det politiske livet.

Hva Eng og hennes nye parti eventuelt kan utrette i Drammen, er likevel høyst usikkert. Først av alt gjelder det å stable på beina en kommunevalgliste med et tilstrekkelig antall navn, dernest må disse navnene gi eventuelle sympatisører sikkerhet for at den enkelte kandidaten både har den kunnskapen og den erfaringen som trengs for å gjøre en god jobb som politiker. Det er meget lett å sitte på utsiden å kritisere. Noe helt annet er det å bli en ansvarlig deltager på innsiden av de politiske irrgangene. I den virkelige politiske verden har et ensaksparti, som Pensjonistpartiet, lett for å bli borte i flommen av andre viktige saker som et kommunestyre må ta seg av fordi partiet selv ikke har en tilstrekkelige helhetlig økonomisk plan og program. Kanskje bør også initiativtagerne vurdere navnet på det nye partiet.

Eldrepolitikk og forholdene for de eldre og svake i Drammen kan fort bli en av hovedsakene i valgkampen foran kommunevalget til høsten. Saken om nedleggelse av de to dementhjemmene Fredholt og Gulskogen har trolig skapt større sår enn det både Arbeiderpartiet og Høyre tenkte seg når de gikk inn for nedleggelse. For mange av Drammens innbyggere er denne saken blitt et symbol på mangel på forståelse fra Arbeiderpartiet og Høyre når det gjelder omsorg og omtanke for svake grupper i Drammen. Ingen av de to partienes frontfigurer i nedleggelsessaken kom særlig godt fra saken, og den ligger derfor fortsatt der som en verkebyll når det gjelder de to partienes troverdighet overfor svake grupper i kommunen vår.

Pensjonistpartiet og Randi Eng er helt avhengig av å få innholdet i valgkampen over på sin «hjemmebane»

Skal Randi Engs nye parti ha noen som helst sjanse i drammenspolitikken, må kommunevalglisten inneholde personer med tyngde og tillit i drammenssamfunnet fra før av, og hun må klare å mobilisere den store gruppen av eldre velgere som tradisjonelt er trofaste mot sitt gamle parti. Vi har sett før, både i Drammen og andre steder, at det er fullt mulig med en slik mobilisering.

Selvfølgelig vil det være interessant hvor mange representante et eventuelt nytt «Pensjonistparti» vil få i kommunestyret i Drammen. Det aller viktigste spørsmålet med Randi Engs initiativ er likevel om den eventuelle nye kommunevalglisten, og de personene som kommer til å stå på den, klarer å tvinge de andre partiene til å sette eldreomsorgen i fokus i valgkampen. Pensjonistpartiet og Randi Eng er helt avhengig av å få innholdet i valgkampen over på sin «hjemmebane» dersom de skal ha noen betydning i drammenspolitikken i de neste fire årene.

Klarer de det vil Randi Eng og hennes Pensjonistparti kunne få de andre partiene til å avgi så mange løfter og forsikringer når det gjelder eldrepolitikken i Drammen at politikere fra alle partier nærmest vil være bundet på hender og føtter når det gjelder å innfri løfter i eldrepolitikken i den neste perioden.

Ingen kommunepolitiker i Drammen ønsker frivillig å legge seg ut med den store gruppen eldre velgere. Likevel har de siste fire årene vist at tilliten til politikerne på dette området er lav. Hverken politikerne i det nye kommunestyret eller innbyggerne i Drammen tåler nye runder med politiske bortforklaringer og løftebrudd når det gjelder forholdene for de eldre i Drammen kommune.

Tilliten til politikerne må gjenopprettes, og for å få til dette har både Randi Eng og politikerne i alle de andre partiene en stor jobb å gjøre. At det stadig blir flere og flere taleføre eldre både i Norge og i Drammen betyr at denne gruppen mennesker ikke kan overses av politikerne, hverken sentralt eller lokalt. Det eller de partiene som klarer å få de eldre over på sin side ved kommunevalget 13. september vil ligge meget godt an til å lede kommunen vår i de neste fire årene.

Powered by Labrador CMS