Bruk pengene fornuftig - betal ned gjeld

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: I revidert nasjonal budsjett foreslår regjeringa å bruke mer oljepenger. Årsaka til den økede pengebruken er at den Norske kronen sin verdi er betydelig svekket i forhold til dollar, euro og andre valutaer. Dermed har Oljefondet mange flere milliarder i papirpenger. Det er ikke penger på fondets bankkonto men en økning av verdiene på fonds og andre verdipapir fondet eier.

Mye av disse verdiene er i andre valutaer enn norske kroner. Handlingsregelen sier at politikerne kan bruke 3% av fondets verdi til å finansiere utgifter på Statsbudsjettet. En øket verdi betyr altså at politikerne har mer penger de kan bruke.

Regjeringen foreslår å bevilge mer penger til noen kommuner. Blant disse er Drammen som får 128 millioner ekstra fra Vedum sine «papirpenger»

Dersom Kommunestyret bruker disse pengene til å øke driften i kommunen kan det bli en real «blåmandag» den dagen norske kroner styrker seg igjen.

Norske kommuner vert målt på noe som kalles gjeldsgrad. Det vil si gjeld i % av driftsinntekter. Gjeldsgraden bør være under 100%. Dvs. at gjelden er lavere enn kommunens driftsinntekter. Drammen har i 2023 136,7%, sammenlignbare kommuner 91,1%. Drammen har med andre ord betydelig høyere gjeld enn andre sammenlignbare kommuner.

Konservativt Drammen er bekymret for at politikerne bruker de ekstra pengene (128 mill) til å øke driften istedenfor å redusere gjelden.

Det smarteste Kommunestyret kan gjøre er å bruke disse pengene til å betale ned på Drammen kommune sin gjeld. Ved å redusere gjelden blir det mindre penger til renter og avdrag og mer til varig drifte. Dvs flere lærere, flere sykepleiere +++.

Derfor, kommunestyre. Bruk disse 128 mill på å betale ned på gjeld og frigjør penger til drift.

Av
Magne Djuvik
Leder Konservativt Drammen

Powered by Labrador CMS