MENINGER: Monica Myrvold Berg
Ordfører og ordførerkandidat, Drammen Ap

Derfor trenger vi en byvekstavtale!

MENINGER: Mange lurer på hvorfor det er nødvendig med en byvekstavtale – med eller uten bom. I dag mottar vi 106 millioner årlig i belønningsmidler, men det er bare så lenge vi klarer å opprettholde nullvekst. Og det gjør vi. Så hvorfor trenger vi en byvekstavtale da? En byvekstavtale med staten skal Forhindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, så skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikken.

Vi i Drammen Arbeiderparti har som mål at Buskerudbyen skal vokse, uten at køene gjør det samme. Da er vi nødt til å møte denne veksten med en infrastruktur som ikke fører til mer bil på vei, og som ikke fører til at de med dårligst råd skal rammes mest. Vi trenger også å ha gode alternativer slik at de som forflytter seg i bynære strøk har bedre alternativer enn bilen.

For å få en byvekstavtale så er det ett tydelig krav. Det er at det skal være nullvekst i biltrafikk. Drammen og Buskerudbyen kan i vårt forhandlingsgrunnlag til staten vise at det klarer vi, men vi har valgt å ha helt andre løsninger enn det som har vært vanlig til nå.

Det er lov å tenke nytt, istedenfor å gå baklengs inn i framtida

Vi har vært helt tydelig på at vi ikke ønsker å bygge flere veier. Derimot vil vi bygge ut gang- og sykkelveier, og gjøre buss og tog mer tilgjengelig og billigere. Tre av ti bilreiser i Buskerudbyen er under 3 km. ¾ av alle reiser skjer med bil. Det betyr at potensialet for å få flere til å kjøre kollektivt, sykle og gå er stort.

I disse dager investerer staten 30 milliarder i Drammen med både sykehusutbygging og InterCity. I tillegg bygges det ny bybru. Dette fører til at de veiene som ikke er rammet av byggingen får økt belastning. Men dette er bare midlertidig.

For en uke siden var vi på besøk i Fredrikstad og fikk høre mer om El-ferge og hvordan de har satset på dette. Drammenselva er en «vei» vi ikke trenger å bygge. Den er en infrastruktur som allerede ligger der ubenyttet, og er en kjempemulighet nettopp for oss i Drammen.

Vi vil utnytte dagens infrastruktur på en bedre måte. Vi har allerede styrket busstilbudet, sørget for billigere billetter, styrking av jernbanen og bygget ut gang- og sykkelveinettet. Vi vil satse på smart mobilitet og ny teknologi og ha en aktiv parkeringspolitikk. Vi har sagt helt bestemt nei til at våre innbyggere skal få enda flere utgifter i form av bom. Vi ønsker å satse på fremtidige løsninger som gjør det lett å velge miljøvennlig. Å bygge mer vei gir økt biltrafikk.

Så nei, vi tror ikke at vi skal få noe som ingen andre har fått. Men vi velger en annen fremtidig løsning, som sørger for at vi opprettholder nullvekst i biltrafikk samtidig som våre innbyggere kan ta enkle, tilgjengelige, og miljøvennlige valg. Dette sparer lommeboka til staten, og det sparer lommeboka til våre innbyggere. Det er lov å tenke nytt, istedenfor å gå baklengs inn i framtida.

Powered by Labrador CMS