MENINGER: Lina Strandbråten
Gruppeleder Drammen Arbeiderparti

Arbeiderpartiet er klokkeklare på nei til bom. Med Høyre ved roret kan det dukke opp bommer både her og der

MENINGER: Høyre og deres ordførerkandidat er ute i DRM24 og skriver at de skal ta hensyn til innbyggernes økonomi og sier nei bomring. Men dette gjelder ikke alle innbyggeres økonomi om Høyre skulle komme til makta. Tidligere har Kjell Arne Hermansen sagt følgende:

«Vi er mot bomring rundt byen, men er åpen for delfinansiering med bompenger av konkrete veier – som Svelvikveien»

Så da må vi jo kunne spørre Høyre, hvem er det som skal betale for gildet? Folka langs Svelvikveien må tydeligvis belage seg på bompenger om Høyre kommer til makta. Men hva legger Høyre egentlig i begrepet «konkrete veier»? Hva med folk som bor på Konnerud, Åssiden og Mjøndalen – det finnes vel konkrete veier der og.

Svaret er rett og slett at med Høyre ved roret så kan det dukke opp bompenger både her og der. Og noen innbyggeres økonomi er vist viktigere enn andres ifølge Høyre og Hermansen. Hvem det er får vi først svaret på når Høyre skal begynne å finansiere konkrete veier med bompenger.

Vi mener at bompenger er grunnleggende usosialt

Arbeiderpartiet er klokkeklare – vi mener at bompenger er grunnleggende usosialt, for bompenger rammer alle – uavhengig av inntekt. Tiden kunne ikke vært verre for å innføre bompenger enn i dag, med usikre økonomiske tider for folk flest.


Arbeiderpartiet ønsker en byutvikling som prioriterer kollektivt, gående og syklende. Da er ikke svaret å belaste folk med bompenger og bygge mer vei til bilen. Svaret er å finne gode løsninger som gjør at bussen kommer frem og at det er trygt og enkelt å velge sykkelen.

Derfor prioriterer vi bygging og utbedring av sykkelveier i hele kommunen. Noe Høyre har stemt imot. Vi vil gjøre hele kommunen til en buss-sone, så du bare trenger en billett fra Steinberg til Berger. Og vil se på fjerning av gateparkering og stenging av gater i sentrum for å prioritere gående å syklende.

For arbeiderpartiet så handler dette om å skape levende sentrum, med plass aktivitet og liv og ikke ved å belaste lommeboka til folk flest med bompenger som er Hermansen sin oppskrift.

Av
Lina Strandbråten
Gruppeleder Drammen Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS