Drammensordfører Kjell Arne Hermansen forsøker nå nye metoder i kampen mot den fylkeskommunale sparekniven som rammer Drammen hardt.

Drar i gang ordføreropprør i sulteforet fylkeskommune

Initiert av Drammens ordfører gikk det før helga et brev til Buskerudbenken på Stortinget og kommunaldepartementet fra samtlige 18 Buskerud-ordførere.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Under tittelen «Ordføreropprop for et levedyktig nye Buskerud» har de signert fra Nore og Uvdal til Lier, fra rødt til blått - på den svært krevende økonomiske situasjonen fylkeskommunen nå befinner seg i etter fylkesoppdelingen fra årsskiftet.

Drammen som det store hjulet i fylket hva blant annet angår kollektivtrafikken, har for alvor fått merke konsekvensene av de 250 millionene fylket må spare inn som følge av endringer i statlige bevilgninger.

- Som ordførere i fylket er vi sterkt bekymret for konsekvensene av dette for tjenestene til våre innbyggere. Konsekvensene av dagens økonomiske situasjon er at fylket i dag ikke er i stand til å løse samfunnsoppdraget sitt på en god måte, og vi ber derfor om at regjeringen nå setter fylket i økonomisk stand til å løse sine viktige oppgaver ovenfor innbyggerne våre, står det å lese i brevet.

Ber om endring av inntektsystemet

Det påpekes også at man i den nye inntektsmodellen fra staten, får nye Buskerud fylke 14% mindre enn snittet for fylkene.

- Dersom Buskerud hadde fått som snittet av norske fylker ville det utgjort hele 620 millioner mer i året. Det ville gitt helt andre muligheter. Vi ber nå statsråden sikre den økonomiske situasjonen til nye Buskerud fylkeskommune ved revidering av fylkeskommunens inntektssystem, avslutter Hermansen i brevet. 

Tiltredes av Opdal Hansen

Den samme Hermansen havnet tidligere i mai i ordkløyveri med partikollega og fylkesordfører Tore Opdal Hansen omkring driftsmidlene for busstilbudet i Drammen, med et kollektiv-kutt Hermansen ikke ville akseptere. Nå har de to igjen funnet tilbake til hverandre og danner felles front.

– Dette er et sterkt og entydig signal fra samtlige kommuner i Buskerud til Stortinget og Regjeringen. Når alle de 18 kommunene i fylket vårt har gått sammen i et kraftfullt, tverrpolitisk opprop om den krevende økonomiske situasjonen i Buskerud fylkeskommune, bør man lytte godt, uttaler fylkesordfører Tore Opdal Hansen mandag.

Han sier videre at han forventer at Buskerud blir hørt - etter at han selv måtte innse det motsatte nylig.

– Dette oppropet viser en sterk, samlet støtte til fylkeskommunen, sier Opdal Hansen.

Han får anledning til å lufte interessen for statsråden i et møte allerede i starten av juni.

Powered by Labrador CMS