Hva vil de nye kommunepolitikerne med Drammen? Foreløpig er svaret taushet og sutring

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: I morgen tirsdag starter alvoret for de nye kommunestyrerepresentantene i Drammen kommune. Formannskapsmøtet er det første etter at kommunedirektøren i klartekst fortalte de folkevalgte hvilken dårlig økonomisk forfatning Drammen kommune er i. Kommunen må spare 150 millioner kroner i de nærmeste årene. Det betyr at innsparingen i år må være på 30 millioner kroner. Dette er mye penger, i tillegg til at budsjettene i enkelte sektorer har vært mer enn stramme nok fra før for å gi innbyggerne tilfredsstillende tjenester.

Det som bekymrer meg som politisk observatør og kommentator her i DRM24 er at det ikke ser ut til at politikerne i kommunestyret har tatt det økonomiske alvoret innover seg. Etter min mening gjelder dette særlig de små særinteressepartiene i den tidligere posisjonen.

Disse partiene ser ut til fortsatt å ha som ha som sine hovedoppgaver å skape størst mulig politikerforakt. At det er politisk uenighet er en selvfølge, men at denne politiske uenigheten stadig skal gi seg utslag i nedsettende og krenkende karakteristikker, i stedet for å ta et skikkelig politisk oppgjør i saker der det er uenighet, forundrer meg. At Venstres Herman Ekle Lund «sier mye, men får lite sagt», og at språkbruken til Senterpartiets Simon Nordanger er på et nivå langt fra det vi, som innbyggere skal forlange fra våre folkevalgte, bør vel snart også gå opp for de to selv.

Å hevde at den nye posisjonen i Drammen både er udemokratisk (Ekle Lund) og rasistisk (Nordanger), slik jeg har sett de to har sagt i et par saker nå i den siste tiden, er over grensen til hva vi bør forvente av politikere som ønsker å bli tatt alvorlig. Det er opplagt mye lettere å bruke skjellsord og populistisk utskjelling av politiske motstandere, enn å komme opp med (upopulære) løsninger på den meget vanskelige økonomiske situasjonen Drammen kommunene er i.

Er det å sitte musestille på hver sin kant, og håpe på at de økonomiske problemene i kommunen skal gå over av seg selv, de to største partienes taktikk?

Nå skal det i rettferdighetens navn også nevnes at de to tradisjonelle store styringspartiene i Drammen Arbeiderpartiet og Høyre, etter min mening, har gitt småpartiene altfor frie tøyler ved ikke å være synlige i den politiske debatten i det hele tatt. Det ser ut til at disse to partiene har abdisert helt i drammenspoltikken. Hvilke mål og hvilke ambisjoner disse to partiene hver for seg har for Drammen, er umulig å få tak i. Det hjelper ikke bare med flotte og fine slagord i en valgkamp. Ordene må fylles med innhold. Hva er deres politiske prosjekt i Drammen?


Er det å sitte musestille på hver sin kant, og håpe på at de økonomiske problemene i kommunen skal gå over av seg selv, de to største partienes taktikk? I så fall kan jeg si at det ikke kommer til å lykkes.

Når det gjelder Arbeiderpartiet kan det se ut som om tre av de fire listetoppene ved fjorårets kommunevalg blir mer og mer usynlige i Drammenspolitikken, mens Lina Strandbråten stadig må ta på seg mer og mer ansvar alene. Strandbråten er en dyktig politiker, men dette klarer hun ikke alene. Arbeiderpartiet er i ferd med å bli usynlig og uten særlig innflytelse i den gamle arbeiderbastionen Drammen.

Når det gjelder flertallsposisjonen venter jeg i spenning på at, den nye ordføreren Kjell Arne Hermansen, skal stå frem også som en politisk ledestjerne. Ikke bare som en gallionsfigur med ordførerkjede rundt halsen ved festlige anledninger.

Hvor er debattene om de vanskelige temaene

Jeg er sikker på at både Næringsforeningen og Drammens Tidende kommer til å fortsette sine kampanjer for bomring rundt Drammen. At de allerede har fått ordføreren, gjennom hans meget uklare uttalelser, til igjen å åpne denne «never ending story-debatten», er slett politisk håndverk fra Hermansen side. Med mindre Høyre allerede nå har bestemt seg for å løpe fra sitt valgkampløfte. I så fall bør partiet gjøre det meget raskt. Nå orker vi ikke mer av denne «leken»!

Kommunedirektøren sa i sitt økonomiske stormvarsel at ingen sektorer i Drammen kommune er fredet for økonomiske nedskjæringer, og ba politikerne om ikke automatisk å avvise forslag som hun og administrasjonen kommer opp med. Det skal bli spennende å se hvordan politikerne responderer på den invitten.

Hvor er debattene om de vanskelige temaene som for eksempel dårlig eldreomsorg, vanskeligheter i skolene, økende ungdomsvold osv, osv. Det holder ikke lengre å gå i de gamle «skyttergravene».

Hvem av dagens politikere i Drammen kommunestyre tør vise det politiske motet som kommunedirektøren ber om å få se? Er det mulig med nye løsninger på gamle problemer. Eller er det å forlange for mye?

Innlegget er redigert med lenke til uttalelser fra Venstres Herman Ekle Lund og Sp's Simon Nordanger.

Powered by Labrador CMS