Tidligere ordfører Monica Myrvold Berg- og gruppeleder Lina Strandbråten fikk ingen festaften i det første ordinære kommunestyremøtet, skriver politisk kommentator Tom Berntzen.
Tidligere ordfører Monica Myrvold Berg- og gruppeleder Lina Strandbråten fikk ingen festaften i det første ordinære kommunestyremøtet, skriver politisk kommentator Tom Berntzen.

Ingen «hjemme alenefest» for den nye opposisjonen

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR:  Å møte seg selv i glassdøren gjøre ikke bare vondt, men det singler også kraftig i glass. Det fikk den nye opposisjonen i Drammen kommunestyre oppleve under det første ordinære møtet i den nye kommunestyreperioden tirsdag kveld.

Flertallspartiene i det avgåtte kommunestyret trodde tydeligvis at de var på «en hjemme alenefest» i kommunestyret under debatten om 2. tertial og økonomi. Det formelig flagret med forslag over bordet til økte utgifter og andre ulike saker fra den nye opposisjonen AP, SV, Rødt, SP, V, INP og Partiet Sentrum. Alle hadde tydeligvis et meget stort behov for å «hilse hjem», uten tanke på kommunens anstrengte økonomi.

Nå ble det ingen festaften for den nye opposisjonen, og det var tydelig at det ikke er lett å omstille seg fra å være i flertallsposisjon, til å måtte innse at det nå er den andre siden av den politiske fargeskalaen, som sitter med makten i Drammen.

Tre millioner enstemmige kroner til matutdeling til jul til fattige i Drammen, gjennom en del veldedige organisasjoner, ble den eneste påplussingen, mens 12 millioner foreslåtte ekstra kroner fra opposisjonen til nytt kjøleanlegg på Vassenga ikke nådde opp.

Kanskje særlig interessant var Arbeiderpartiets posisjon i debatten om 2. tertial. Aps representanter var mest opptatt av de kommuneansattes ve og vel, og for meg sier det mye om hvilke gjennomslag LO nå har fått i Drammen AP. Spørsmålet er om dette er nok til å gjøre Arbeiderpartiet til et kraftfullt og forutsigbart ledende opposisjonsparti i Drammen.

At den nye flertallsposisjonen i kommunestyre, H, Frp, Krf og Pensjonistpartiet ikke hadde klart å bli enige om godtgjørelsene til de folkevalgte, men nok en gang ville utsette den saken til neste møte, ble selvfølgelig brukt for alt det er verdt og mere til av opposisjonen.

Når vi vet hvilke følelser som skapes i folkedypet bare ordene politikerlønninger og møtegodtgjørelser blir nevnt, har det lenge vært en gåte for meg at det er politikerne selv som er de første til å «skite i eget reir» og snakke seg selv ned. Sånn sett burde nok posisjonen ha skjønt sin besøkelsestid og hatt sitt forslag klart til tirsdagens møte, men å bruke så store ord om et utsettelsesforslag som enkelte i opposisjonen gjorde, er å skyte langt over mål, etter min mening.

Hva opposisjonen har igjen av krutt når det endelige forslaget til lønns- og møtegodtgjørelser kommer i neste kommunestyremøte, skal bli spennende å høre.

I den forrige kommunestyreperioden gikk det tre og et halvt år før daværende ordfører Monica Myrvold Berg grep inn og refset en del av sine kolleger i kommunestyret for dårlig samarbeidsklima, og uttalelser om hverandre som ikke burde forekomme.

Den nye ordføreren Kjell Arne Hermansen fant allerede, bare noen timer inn i det første møtet i det nye kommunestyret, grunn til å vise frem pekefingeren og advare mot tonen i noen av innleggene.

At et nyvalgt kommunestyre har behov for «å føle hverandre litt på tennene» er ikke unaturlig, men det er ikke særlig fruktbart for Drammens innbyggere dersom dette går utover evnen og viljen til å finne gode, gjerne samlede, løsninger for de mange problemene Drammen kommune står overfor i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS