JA TIL VIKEN: Lier-ordfører Gunn-Cecilie Ringdal går i mot oppløsning - og truer med å forlate «gamle Buskerud» om det blir oppdeling.
JA TIL VIKEN: Lier-ordfører Gunn-Cecilie Ringdal går i mot oppløsning - og truer med å forlate «gamle Buskerud» om det blir oppdeling.

Lier vil beholde Viken - vurderer fylkestilhørighet ved oppløsning

Mens rødgrønne Drammen og Øvre Eiker vil ha oppløsning, er Høyre-styrte Lier kommune av motsatt oppfatning.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Det ble klart etter at flertallet i formannskapet i Lier kommune torsdag kveld stemte mot en oppløsning av Viken.

I et fellesforslag fra Høyre, Venstre, Krf og MDG, gjør Lier det dessuten klart at «kommunen vil måtte vurdere sin fylkestilknytning slik inndelingsloven gir anledning til».

Kommunen sender nå fylkesrådet sin innstilling, som lyder som følger:

Lier kommunes vedtak til innstilling

  1. Lier kommune slutter seg ikke til Fylkesrådet i Viken i deres søknad til Stortinget om oppløsning av Viken og gå tilbake til de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.
  2. De opprinnelige fylkene er endret på grunn av kommunesammenslåinger, noe som ikke faller heldig ut for tidligere Buskeruds del. Viken fylke bør bestå for å videreutvikle og forbedre de tjenester og oppgaver som ligger til fylkeskommunens mandat. Lier kommune er sterkt kritisk til å bruke 310 – 440 mill. av felleskapets midler til et formål som ikke gagner innbyggerne i Viken. En oppløsningsprosess vil med nødvendighet legge beslag på store ressurser for fylkeskommunens organisasjon. Dette er ressurser som heller bør brukes til å utvikle Vikens potensiale som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.
  3. Den administrative rapporten viser tydelig at det vil være negativt for tidligere Buskerud å bli gjenopprettet. For Lier kommune er det uheldig å gå tilbake til et redusert Buskerud fylke. Det er i Lier kommunes interesse å beholde Viken særlig med tanke på samarbeid med kommunene i Oslo-området. Lier kommune har bl.a. sterke interesser i å bli en integrert del av kollektivtilbudet i Osloregionen med sømløst billettsystem.
  4. En oppløsning av Viken vil medføre tap av tid og ressurser for arbeidet med klima og miljømessig bærekraft.
  5. Driftsøkonomien og muligheten for nødvendige investeringer for de tre tidligere fylkeskommunene er usikker fordi nytt inntektssystem hverken er utredet eller vedtatt.
  6. Dersom Viken Fylkeskommune oppløses i samsvar med Fylkesrådets anbefaling, vil Lier kommune måtte vurdere sin fylkestilknytning slik inndelingsloven gir anledning til.
Powered by Labrador CMS