MENINGER: Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun (Drammen Venstre)

Nå burde vi tatt en for laget

MENINGER: Vi legger bak oss en dramatisk politisk start på året. På kort tid har flertallet i Drammen både gjennomført et historisk diskriminerende flyktningvedtak, de vil kameraovervåke egne innbyggere, og på toppen av det hele har de nå vedtatt tidenes lønnsøkning til seg selv. 

Mange har kanskje fått med seg at kommunedirektøren samtidig foreslår kutt på opp mot 150 millioner kroner på driftsbudsjettet de kommende to årene. Da kan ikke lønnsøkning til politikerne samtidig være prioritert.

Vi i Venstre kom derfor i kommunestyret med et forslag som ville gitt et lønnskutt på minst 6,5 millioner kontra flertallets vedtak. Ja, det ville vært radikalt, og det kan godt hende arbeidet vårt er verdt høyere lønn enn dette.

Poenget er at det er mye mer radikalt å kutte 150 millioner fra innbyggernes budsjett. Skal vi klare et slikt kutt så innebærer det med all sannsynlighet nedleggelse av skoler, barnehager eller andre institusjoner, samt fjerning av mange ikke-lovpålagte tilbud som mange har glede av i dag. Det vil bli en dårligere kommune for mange, samme hvordan vi vrir og vender på det.

De 6,5 millionene vi i Venstre foreslo å kutte fra politikerlønninger kunne vært brukt til å redde NAV-kontorene i Svelvik og Mjøndalen, hindre nedleggelse av en barnehage, ansette flere sosialfaglige ressurser ved skolene, styrket grunnbemanning i sykehjem, vinterklær til hjemmetjenesten, hindre nedleggelse av nærutvalgene… lista er lang.

Vi hadde nå en strålende mulighet til å vise politisk lederskap

Dessverre nådde ingenting opp i konkurransen mot de folkevalgtes egen lønn. I en vanlig bedrift stilt ovenfor slike nedskjæringsbehov så ville aldri styret samtidig bevilget tidenes lønnsøkning til seg selv. Dersom denne bedriften deretter hadde gått konkurs, så ville nemlig styremedlemmene blitt stilt personlig ansvarlig som følge av grov uforstand ved utøvelse av vervet. Dessverre gjelder ikke lovene for øvrig styrearbeid for oss politikere.

Det er også vanskelig å forstå hvorfor verdien av vårt eget arbeid skal øke fra 16 til 19,9 millioner årlig over natta. Har kvaliteten på det politiske arbeidet økt med 24% sånn plutselig? Vi kan ikke se det. Vi er vel omtrent like kompetente som vi var i 2023. Hva er det da vi belønnes for? Annet enn våre egne personlige økonomiske ambisjoner?

I en tid hvor tilliten til politikere synker og mange menige innbyggere sliter med økonomien så er det en grunnleggende dårlig idé å gjennomføre en massiv omfordeling av penger fra innbyggernes lommebøker til politikernes bankkonti. Vi hadde nå en strålende mulighet til å vise politisk lederskap og å gå foran i det som blir en knalltøff dugnad økonomisk. Den muligheten har vi dessverre kastet bort.

Vi i Venstre lover å gjøre alt vi kan framover for at de foreslåtte kuttene blir tatt der det gjør minst vondt for innbyggerne i Drammen kommune - for eksempel ved å kutte i politikerlønninger. Vi håper å få snudd et flertall til å forstå at dette er det eneste rette å gjøre, som forvaltere av interessene til alle drammensere – ikke bare våre egne.

Av
Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS