SIER NEI: Rådmann Trude Andresen foreslår å sette foten ned for forespørsel om minst en dobling av kommunens vedtak om antall mindreårige flyktninger.

Nei til ny IMDI-anmodning om flere flyktninger til Drammen

Staten har bedt Drammen bosette flere flyktninger enn de 125 som til slutt ble politisk vedtatt. Kommunedirektørens forslag til vedtak er nei.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det fremkommer i et tilleggsnotat fra kommunedirektøren til 1. tertialrapport sendt kommunestyret. 

I anmodningen fra IMDI heter det at man ønsker at Drammen kommune minimum øker antallet mindreårige flyktninger (15-18 år) til det antallet IMDI opprinnelig anmodet om i 2023 (12 personer).

Kommunedirektøren skriver i sitt forslag til vedtak at man vil opprettholde vedtaket i kommunen om seks mindreårige med bakgrunn i kommunens kapasitet og ressurser.

Saken var også oppe til behandling i hovedutvalget for Arbeid, Aktvititet og Inkludering onsdag kveld, hvor flertallet landet på å ta orienteringen til etterretning i påvente av behandling og debatt i kommunestyret senere i juni. Litt debatt ble det allikevel da SV fremmet et forslag om å utrede kostnadene ved å motta flere flykninger, og deretter ta opp saken på nytt.

Dette ble nedstemt, blant annet til protester fra Jon Helgheim (Frp), som også sitter i utvalget. Han skriver følgende følgende på sin Facebookprofil onsdag kveld:

- Staten nektet Drammen å ta imot bare ukrainske flyktninger. Nå har starten kontaktet Drammen og bedt oss ta imot enda flere enslige mindreårige flyktninger. Det blir et rungende nei fra Drammen. Vi skal selvsagt ikke bosette flere mindreårige flyktninger. Jeg er redd måten staten behandler kommunene på vil føre til lavere vilje til å ta imot flyktninger i årene som kommer.

Dermed ligger det an til (nok en) ny flyktning-debatt i kommunestyret 15. og 16. juni. 

Så langt er 62 flyktninger bosatt i Drammen hittil i 2024, hvorav 48 er fra Ukraina, 9 er fra Syria 1 fra et annet land. I tillegg har det kommet 21 personer til kommunen på familiegjenforening.

Powered by Labrador CMS