Nordangers rasisme-anmeldelse henlagt

- Finner ingen rimelig grunn til å undersøke om forholdet er straffbart.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Anmeldelsen mot Drammen kommune fra Sp-gruppeleder Simon Nordanger er henlagt. Det fremkommer av brevgang fra politiet til kommunen. 

Anmeldelsen er henlagt på bakgrunn av at politiet «ikke finner rimelig grunn til å undersøke om forholdet er straffbart», eller intet straffbart forhold bevist
.

Dermed er det helt og holdent opp til Statsforvalteren om vedtaket blir stående, ettersom saken ikke bringes inn for domstolene. Med tanke på politiets vurdering styrker imidlertid det vedtaket i en lovlighetsvurdering fra Statsforvalteren. Samtidig er det nå kjent at også Antirastisk senter har anmeldt de fire partiene bak vedtaket i Drammen - men det skulle overraske dersom denne anmeldelsen for et annet utfall.

Frp's fanebærer og frontfigur i forbindelse med flyktningevedtaket i Drammen kommunestyre som utløste anmeldelsen, Jon Helgheim, skriver følgende på sin Facebookprofil:

- En f
ornuftig beslutning av politiet! Nordanger misbruker politiets ressurser for å skaffe seg selv oppmerksomhet. Det er helt åpenbart for alle at dette er en grunnløs anmeldelse, det visste Nordanger også. Nordanger gjorde selv et ulovlig vedtak i 2020, som brøt med blant annet menneskerettighetene og som senere ble opphevet av Statsforvalteren. Burde Nordangers misbruk av politi og rettsvesen få konsekvenser? Nordanger, som gråt fra talerstolen og anmeldte Drammen Kommune, nekter å svare på om han mener sin partifelle i Vardø fattet et rasistisk vedtak da de vedtok nøyaktig det samme som Drammen. Hvorfor politianmeldte du ikke din egen ordfører i Vardø, Nordanger?

Her er henleggelsen fra politiet:

Nordanger: - Politiet velger letteste vei ut av vepsebolet

Simon Nordanger uttaler til DRM24 at han ikke er overrasket over henleggelsen.

- Politiet velger letteste vei ut av dette vepsebolet av en sak og jeg har sympati for det, selv om jeg mener det er svært uheldig. Det er jo også slik at Politiet må prioritere bruk av midler i forhold til hva som ligger på bordet til enhver tid. Likevel skulle jeg ønske en større vurdering enn hva begrunnelsen legger til grunn, all den tid diskriminering er straffbart og at det av vedtaket fremgår at det er en konsekvens av vedtatt forvaltning, sier Nordanger til DRM24.

Nordanger etterlyser faglige vurderinger fra politiet.

- Hvis politiet mener å ha faglige vurderinger som belyser saken og har ført til denne diskusjonen bør dette fremlegges. Det er verdt å spørre seg når politiet vil mene det foreligger rimelig grunn til å etterforske diskriminering i saker hvor offeret aldri blir klar over forholdet, da det er en del av forvaltningen. I stedet inviterer man nå til en politisk praksis som overser faglige vurderinger og man heller fatter vedtak i håp om at statsforvalteren vil være enig.

- Nå får vi bare avvente den vurderingen fra Statsforvalteren, sier Nordanger.

Om Helgheims uttalelser om han sier Nordanger følgende:

- Helgheims påstand om at jeg nekter å svare han gir ingen mening. Men jeg bruker ikke tid på å orddueller på sosiale medier for å stimulere Helgheims egen valgkamp blant egen menighet. Når det gjelder Helgheims spørsmål så følger ikke jeg som lokalpolitiker opp vedtak i ulike kommunestyresaker rundt om i landet, men forholder meg til Drammen og Buskerud. Det er for meg samme hvilken partibok som ligger bak vedtaket da det er konsekvens og intensjon ved vedtaket som er av interesse.

- Vil sette norsk asylpolitikk på hodet

Nordanger imøteser imidlertid at man tar tak i problemstillingen fra nasjonalt hold og «ikke lar den ligge å ulme hos Drammen kommune».

- Skulle vedtaket bli vurdert lovlig vil det sette norsk asylpolitikk på hodet og man vil være nødt til å reformere norsk asylpolitikk til en ønskeliste med preferert religon, kultur og etnisitet rundt om i landets kommuner. Jeg håper selvsagt ikke at dette er utfallet, men nå må buskerudbenken gjøre jobben, dette spørsmålet er større enn et spørsmål for Drammen kommunestyre.

Powered by Labrador CMS