Nå har Sp-Simon sendt inn politianmeldelsen: - Systematisk nedprioritering av mennesker

Det tok litt lenger tid enn varslet, men torsdag kveld har Simon Nordanger (Senterpartiet) skrevet og sendt inn anmeldelsen av Drammen kommune til politiet. 

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det opplyser han til DRM24. I anmeldelsen hevder Nordanger at kommunens mye omtalte flykninge-vedtak er et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, samt Grunnlovens §98.

Nordanger skriver blant annet i anmeldelsen at vedtaket innebærer en «politisk vedtatt systematisk nedprioritering av mennesker med annet opphavsland enn Ukraina».

Onsdag uttalte Nordanger til DRM24 at han «ser behovet for at det får en konsekvens at man fatter slike vedtak» og at det er «positivt med en uavhengig vurdering i domstolen».

Statsforvalteren har også tatt selvstendig initiativ til å utføre en lovlighetskontroll av vedtaket.

- Ikke kjent med lignende saker

Det skal være første gang en av byens politikere har anmeldt kommunen de jobber for. Gunn Iren Midtbø, påtaleleder i politiet i Buskerud, er den som får ansvaret for saken.

Hun kan tirsdag ikke kommentere saken spesifikt da hun ikke har mottatt anmeldelsen, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag om hvordan det vil håndteres.

- Enhver anmeldelse vi mottar vil bli vurert med tanke på innhold og hvorvidt det skal iverksettes etterforskning eller ikke. Vi vurderer alle saker likt, men hvordan den vil prioriteres avhenger av alvorlighetsgrad, sier Midtbø til DRM24.

Hun uttaler videre at hun ikke er kjent med lignende saker. Det samme gjør politistasjonssjef Øyvind Aas.

- Jeg kan ikke huske at kommunen har blitt anmeldt av en bystyrepolitiker tidligere, sier Aas til DRM24.

Les hele anmeldelsen her:

Anmeldelse av Drammen kommune

Som følge av politisk vedtak, fattet i Drammen kommunestyre den 13.02.24 i sak 07/24, bosetting av flyktninger fremmes en anmeldelse av Drammen kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er vedtakspunkt 5. med følgende ordlyd:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

Kommunestyret fremsetter påstand om at kommunen er forpliktet til å prioritere Ukrainske flyktninger for bosetting i kommunen. Det fremgår videre at kommunen derfor, på bakgrunn av denne nødvendigheten ber om at det skal prioriteres å bosettes Ukrainere i Drammen kommune.

Følgekonsekvens av en slik prioritering er en politisk vedtatt systematisk nedprioritering av mennesker med annet opphavsland enn Ukraina. Det betyr at de mennesker med godkjent opphold, som venter på bosetting vil oppleve å ikke bli behandlet på likeverdige kriterier når det kommer til bosetting i Drammen kommune.

Tidligere i saksbehandling har det blitt argumenter i vedtaks form med at det vil være integreringshemmende for kommunen å bosette flere flyktninger med ikke-vestlig bakgrunn. Begrunnelsen ble således ikke trukket, men vedtakspunktet ble trukket ut av opprinnelig vedtakstekst uten ytterligere endret begrunnelse for vedtaket.

(Innstilling fra formannskapet gjengitt)

I kontekst av opprinnelig argumentasjon gjennom saksbehandlinger og opprinnelig vedtatt innstilling til kommunestyret som endelig vedtakstekst er trukket ut fra, er det naturlig å lese vedtaket i lys av argumentasjonen som har fulgt saken. Det tolkes derfor slik at målsettingen ved det opprinnelige vedtaket er opprettholdt i det endelige vedtaket og således er grunnleggende diskriminerende uten faglig underbygd begrunnelse.

Da konsekvensen av vedtaket som ble fattet er politisk styrt prioritering av enkeltmennesker på bakgrunn av etnisitet, oppfattes intensjonen i vedtaket som diskriminerende og med det i konflikt med Likestillings og diskrimineringsloven og Grunnlovens §98, da det ikke er fremsatt noen faglig underbygd begrunnelse som kan forsvare den forskjellsbehandling som vil følge av en slik vedtatt prioritering.

Powered by Labrador CMS