MEDIESIRKUS: Kristelig Folkeparti's Turid Solberg Thomassen intervjues av NRK's team i kommunestyremøtet tirsdag etter å ha blitt debattens midtpunkt.

En flyktninge­debatt på ville veier

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Debatten om flyktningevedtaket i kommunestyret i Drammen tirsdag kveld går livlig videre. Det tragiske i denne situasjonen er at hverken journalister eller politikere som deltar i diskusjonen kan ha fulgt med i kommunestyrets behandling av flertallsposisjonens nye forslag som ble vedtatt. Eller så vil de ikke hverken høre eller lese. Til og med statsminister Jonas Gahr Støre har kastet seg inn i debatten uten å tydeligvis å ha satt seg inn i flestallsposisjonens forslag. Jeg blir fortvilet over kvaliteten og nivået både på journalistikken og de politikerne som diskuterer saken videre nå, helt uavhengig av standpunkt.

At både opposisjonen i Drammen kommunestyre og størstedelen av norske journalister og medier ikke er enig med flertallet i bystyret i Drammen når det gjelder innholdet i det nye forslaget, er helt legitimt og for mange helt forståelig, men derifra til å diskutere på feil grunnlag er ikke bra.

At politikere har sin helt egen agenda er ikke forunderlig, men at pressen så til de grader unnlater å ta innover seg at det ble lagt frem et nytt flertallsforslag i kommunestyret i Drammen tirsdag kveld, forundrer meg. At min gamle arbeidsgiver NRK både sentralt og lokalt (NRK Buskerud) går i spissen for å diskutere på et feil grunnlag, får meg til å stille spørsmål ved hvilken agenda og æren journalistene har. Eller er det bare journalistisk sløvskap?

At det ikke har vært stilt et eneste kritisk spørsmål til noen i opposisjonen i Drammen etter debatten i Bystyret tirsdag kveld er ikke bra hverken for mediene, politikeren eller lokaldemokratiet.

Det blir spennende å se om det er ulovlig at lokale myndigheter ber overordnede myndigheter om noe

At Senterpartiets Simon Nordanger i tillegg får lov til å lage sitt eget politiske mediesirkus utenfor politihuset i Drammen en tidlig onsdag morgen, sier vel det meste om kvaliteten på politikken og journalistikken i denne saken.


I alle debatter og uttalelser om vedtaket blir det nå fortsatt hevdet at Drammen kommune har vedtatt KUN å ta imot flyktninger fra Ukraina. Dette er altså ikke riktig. Ordet KUN finnes ikke i det vedtaket som flertallspartiene stemte for i kommunestyret tirsdag kveld. De sier i sitt vedtak at de mener det i dagens situasjon er riktig å prioritere Ukrainske flyktninger og BER flyktningemyndighetene ( IMDI) om at flyktninger fra Ukraina bosettes.

Uansett er det forskjell på å vedta at Drammen kommune, ut fra dagens situasjon, BER flyktningemyndighetene om å bosette Ukrainske flyktninger i kommunen og det å vedta at Drammen kommune KUN skal ta imot flyktninger fra Ukraina, slik det var formulert i det opprinnelige forslaget til vedtak.

Nå går altså vedtaket til lovlighetskontroll hos Statsforvalteren, og det skal bli spennende å se om forvaltningsorganet vil finne det ulovlig og diskriminerende at lokale kommunale myndigheter i sine vedtak ber overordnede myndigheter om noe.

Vanligvis er det mer penger og ressurser kommunene ber overordnede myndigheter om, og så er det opptil overordnet myndighet å si ja eller nei. Slik må det vel også være i et demokrati når det gjelder flyktningpolitikken.

Powered by Labrador CMS