FIKK MYE Å TENKE PÅ: Kommunedirektør Trude Andresen og ordfører Kjell Arne Hermansen måtte ha flere pauser i kommunestyret tirsdag - nå får de også en anmeldelse og en lovlighetskontroll i fanget.

Statsforvalteren åpner kontroll på eget initiativ

Statsforvalteren har henvendt seg til Drammen kommune onsdag på bakgrunn av vedtaket i flyktningesaken. Simon Nordanger (Sp) vil fortsatt anmelde saken for en behandling av vedtaket i domstolene.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Ifølge rådmann Trude Andresen i Drammen kommune har de onsdag fått en henvendelse fra Statsforvalteten som gjør at det trolig blir fortgang i saken.

- De har informert om at de åpner en lovlighetskontroll på selvstendig initiativ for å vurdere lovligheten av vedtaket, og da vil vi naturligvis måtte bistå med den dokumentasjonen de ber om, sier Andresen til DRM24.

Det betyr at kommunen trolig slipper prosedyrene som må følges dersom politikerne selv ber om kontroll - noe som skjedde etter vedtaket tirsdag.

- Bare det endelige vedtaket som skal kontrolleres

I en pressemelding uttaler Statsforvalteren at det generelt er høy terskel for å iverksette lovlighetskontroll på eget initiativ.

-  Hvis «særlige grunner tilsier det», kan departementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig, jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd. Vi har bedt kommunedirektøren om å redegjøre for vedtakets rettslige sider innen 28. februar 2024, heter det i pressemeldingen.

Det er som utgangspunkt bare det endelige vedtaket i en sak som kan kontrolleres, ifølge Statsforvalteren.

- Ved en lovlighetskontroll skal Statsforvalteren ta stilling til om vedtaket har et lovlig innhold, om det er truffet av rett myndighet, og om saksbehandlingsreglene er fulgt, skriver Statsforvalteren.

I brevet fra Statsforvalteren til Drammen kommune kan det imidlertid late til at Statsforvalteren har lagt feil premiss til grunn med følgende setning: 

«Vi forstår det slik at bystyret, med 29 mot 28 stemmer, fattet vedtak om at kommunen kun skal ta imot ukrainske flyktninger».

Det som faktisk ble vedtatt var dette:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes».

- Vil fortsatt anmelde kommunen

Senterpartiets Simon Nordanger varslet tirsdag kveld at han ville anmelde kommunen for brudd på blant annet grunnloven dersom det omstridte forslaget ble vedtatt. Dette hadde han fortsatt ikke fått gjort onsdag kveld, fordi han må selv må skrive en anmeldelse og sende den inn elektronisk.

Da han møtte opp på politivakta onsdag morgen måtte han derfor returnere med uforrettet sak. Til DRM24 sier Nordanger at han fortsatt ser grunn til å anmelde kommunen tross Statsforvalterens inngripen.

- Jeg kommer til å gjøre det imorgen. Jeg ser behovet for at det får en konsekvens at man fatter slike vedtak, og har sett hvordan Jon Helgheim (Frp) har respondert på uttalelser fra statsråder og andre som har ment dette er ulovlig, om at dette er deres oppfatning. Jeg blir ikke overrasket over om det samme skjer med statsforvalterens konklusjon, og det er derfor positivt med en uavhengig vurdering i domstolen, sier Nordanger (bildet).

Bakgrunnen for anmeldelsen er teksten i vedtaket, som innebærer at kommunen ønsker å bosette én gruppe flyktninger fremfor andre:

Kommunedirektør Trude Andresen har også registrert Simon Nordangers ønske om å bringe kommunen inn for domstolen.

- Hvordan vil kommunen forholde seg til anmeldelsen fra Simon Nordanger for brudd på grunnloven og en eventuell politietterforskning?

- Vi registrerer at han vil anmelde saken, men jeg kommenterer ikke vedtak gjort av kommunestyret, sier Andresen.

Kommunedirektøren sier videre at dersom vedtaket blir fattet ulovlig vil kommunestyret måtte ta stilling til saken på nytt.

- Ikke kjent med lignende saker

Det skal være første gang en av byens politikere har anmelder kommunen de jobber for.

Gunn Iren Midtbø, påtaleleder i politiet i Buskerud, er den som får ansvaret for saken. Hun kan tirsdag ikke kommentere saken spesifikt da hun ikke har mottatt anmeldelsen, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag om hvordan det vil håndteres.

- Enhver anmeldelse vi mottar vil bli vurert med tanke på innhold og hvorvidt det skal iverksettes etterforskning eller ikke. Vi vurderer alle saker likt, men hvordan den vil prioriteres avhenger av alvorlighetsgrad, sier Midtbø til DRM24.

Hun uttaler videre at hun ikke er kjent med lignende saker. Det samme gjør politistasjonssjef Øyvind Aas.

- Jeg kan ikke huske at kommunen har blitt anmeldt av en bystyrepolitiker tidligere, sier Aas til DRM24.

Powered by Labrador CMS