ØNSKER - UTELUKKER IKKE: Jon Helgheim og Kristin Surlien avviser at Drammen kommune i sitt vedtak stiller noen absolutte krav om flyktningenes bakgrunn.

Flyktningevedtaket: - Ikke riktig med «kun» ukrainere

Det har siden kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger utviklet seg et inntrykk av at kommunen utelukkende skal bosette ukrainere. Det står ikke i vedtaksteksten - og avvises nå av flertallspartiene i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Vi utelukker ingen andre, men ønsker å prioritere ukrainere. Hovedpoenget er at vi på best mulig måte ønsker å lykkes med integreringen - både for de som er her og de som kommer, sier gruppeleder Kristin Surlien i Høyre til DRM24.

Om flyktningene kommer fra det ene eller andre landet er ifølge Surlien underordnet, så lenge intensjonen om mindre integreringsutfordringer blir ivaretatt. Med bakgrunn i dette sier vedtaket at man vil «prioritere flyktninger fra Ukraina» og «ber om at ukrainere bosettes» - også med bakgrunn i situasjonen med krig i nærområdene. «Kun» har aldri stått i verken forslag til vedtak eller i det endelige vedtaket, slik det er gjengitt i flere medier.

Surlien får støtte fra Jon Helgheim (Frp), som har stått i spissen for debatten de siste dagene - men understreker samtidig at det er ukrainere - og bare det - som er utgangspunktet for vedtaket - men samtidig at det ikke er et ufravikelig krav.

- Betyr det at dere også kan akseptere at man ender opp med en løsning med flyktninger fra andre land i forbindelse med prosessen?

- Det blir hypotetisk, men vi utelukker ingen ting. Vedtaket innebærer også at det skal bosettes seks enslige mindreårige som trolig kommer fra andre land. Vi ser frem til en god dialog med IMDI og håper at Drammens ønsker blir hørt. Vi kan ikke forskuttere hva som vil skje, og så lenge vi får løsninger som ivaretar intensjonen og bedre integrering i Drammen skal ikke vi være vanskelig på om den ene eller andre flyktningen kommer herfra eller derfra, sier Helgheim til DRM24.

Det er altså ingen absolutte krav som er fremmet i vedtaket, men et ønske posisjonen mener de har en «saklig begrunnelse» for, og at vedtaket dermed innebærer lovlig forskjellsbehandling.

Ber om ukrainere - vil diskutere løsninger

Helgheim begrunner ønsket med at man ikke ønsker mer av de integreringsutfordringene som har «hopet seg opp» i kommunen.

- Derfor ber vi nå om at det er ukrainere som bosettes. Vi vil ha gode løsninger for best mulig integrering, og kommer det et forslag som vil bidra til det, er vi selvfølgelig villig til å diskutere saken, sier Helgheim.

Om IMDI ikke skulle etterkomme kommunens vedtak, varsler Helgheim at man også vil måtte vurdere antallet flyktninger på nytt.

- Da med tanke på å redusere det, sier Helgheim.

- Enige om hva det betyr

Både Surlien og Helgheim mener at flertallspartiene er omforente og samsnakket om hva som ligger i vedtaksteksten og hva den innebærer, til tross for intern støy i forbindelse med kommunestyremøtet. Turid Solberg Thomassen (Krf), som har reagert sterkest på vedtaket, ønsker foreløpig ikke å diskutere saken videre, opplyser hun til DRM24.

Randi Eng (Pensjonistpartiet) er imidlertid helt på linje med sine to samarbeidspartnere i Høyre og Frp.

- Jeg har prøvd å si det gang på gang at dette ikke innebærer kun det ene eller kun det andre. Det er derfor jeg går for vedtaket, i motsatt fall ville jeg ikke gjort det. Prioriteringen er klar og begrunnelsen for det er også klar, sier Eng til DRM24.

Vedtaket i kommunestyret er forøvrig meget likelydende den samarbeidserklæringen som ble undertegnet mellom Høyre, Frp, Krf og Pensjonistpartiet i høst. Intensjonen har hele tiden vært den samme, ifølge Helgheim.

Vedtaket i kommunestyret


«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes».

Teksten fra samarbeidserklæringen i fjor høst
:

«Ved eventuell bosetting av nye flyktninger, skal som hovedregel, flyktninger fra våre nærområder prioriteres. I dagens situasjon betyr dette i praksis Ukraina.»

Kristin Surlien uttaler at de vil lytte til innspillere fra IMDI når det kommer, og at det som blir avgjørende for hva man lander på er om man klarer å ivareta integrering og bosetting på en god måte.

- Dette er også årsaken til at vi har opprettet det nye hovedutvalget for inkludering. Vi ønsker å følge opp dette enda tettere og jobbe mer mer integreringsutfordringene i kommunen.

Powered by Labrador CMS