Nye Buskerud fylke: - Behov for kraftig økonomisk omstilling

- Fylkesrådet i Viken oversendte Buskerud et budsjettforslag vi ikke kan bruke, er beskjeden fra nybakt fylkesordfører for Buskerud Tore Opdal Hansen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN/BUSKERUD: Det skal isolert sett være behov for å justere fylkesrådets forslag ned med om lag 250 millioner kroner.

- Fylkesrådet i Viken oversendte Buskerud et budsjettforslag, som ikke kan brukes. Noen mente at det økomimisk skulle bli bedre om Buskerud sto alene. Vi kan nå klart slå fast at det ikke stemmer, er beskjeden fra Tore Opdal Hansen.

Må legge opp to budsjetter

Nå legges det opp til en budsjettbehandling i to faser.

Den første i desember, for å få på plass et lovlig budsjett. Så et omstillingsarbeid som ender opp i en ny budsjettrevisjon før sommerferien.

- De politiske partiene i fylkestinget står overfor en krevende oppgave gjennom at Buskerud fylkeskommunes pengebruk må være bærekraftig. Det mangler ikke oppgaver å løse, men penger til å løse dem, uttaler Opdal Hansen.

Vil ikke gå på akkord med veivedlikehold

For å komme i mål med budsjettet varsler Opdal Hansen at man må gjennomføre midleridige tiltak som ikke er aktuelle kuttposter på lengre sikt.

- Det er ulike tiltak som må rettes opp ved budsjettbehandlingen til våren. Reduksjon av posten til vedlikehold av fylkesveier og reduksjon på posten til vedlikehold på bygg er isolert sett uakseptable. Det eneste som det kan forsvares med er at det er nødvendig for å få et lovlig budsjett nå og at vi må finne andre inndekningsmåter gjennom omstillingsarbeidet, sier Opdal Hansen

Nå legges det opp til en omstillingsprosess i regi av fylkesrådmannen for å få på plass en bærekraftig økonomi i den nye fylkeskommunen i sitt første driftsår.

- Fylkesutvalget skal ha saken opp på alle sine møter. På den måten får vi en god og ikke minst bred politisk forankring av det krevende arbeidet vi står overfor. Vi skal ta hensyn til tilbudet vi kan gi fylkets innbyggere på flere viktige områder. Vi skal bygge en ny og slagkraftig Buskerud fylkeskommune. En grunnleggende forutsetning for det arbeidet er at vi har en bærekraftig økonomi, sier Opdal Hansen. 

Powered by Labrador CMS