Omkamper er blitt hans varemerke i drammenspolitikken

Herman Ekle Lund velger egenmarkeringer og populisme fremfor samarbeid, skriver DRM24's politiske kommentator.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Jeg skal ikke flagge mitt standpunkt i spørsmålet om det er riktig å åpne for kommersielle salg av navn på idrettsanlegg som Drammen kommune eier.

Som politisk kommentator er jeg mer opptatt av det politiske spillet som er satt i gang etter vedtaket i kommunestyret som blant annet åpnet for salg av navnet på Marienlyst stadion.

Venstres selvutnevnte ordførerkandidat Herman Ekle Lund har igjen vist at omkamper er hans spesialitet og at «vingle-Venstre» er tilbake. Det er ikke mer enn noen få uker siden Ekle Lund ønsket å omgjøre kommunestyrets vedtak om å bevilge anleggstilskudd til Konnerud idrettslag.

Hvis ikke dette er reinspikka populisme og et implisitt forsøk på å underbygge politikerforakt, så vet ikke jeg

I sine forsøk på omkamper på lovlige flertallsvedtak i kommunestyret spiller Ekle Lund særlig på følelser og nostalgi. Jeg vil også kalle det populisme. Særlig fordi Ekle Lund i saken om salg av stadion-navn lar lyskasterne skinne ekstra på seg selv. Han sier nemlig at finansieringen av bortfallet av de inntektene hans nye standpunkt fører til skal skje gjennom å frata sine kolleger i kommunestyret en kopp kaffe og en matbit i forbindelse med kommunestyremøtene. Hvis ikke dette er reinspikka populisme og et implisitt forsøk på å underbygge politikerforakt, så vet ikke jeg.

At Ekle Lund, som selvutnevnt ordførerkandidat, heller ikke denne gangen skjønner at et vedtak i kommunestyret bare kan omgjøres med et eventuelt nytt vedtak i kommunestyret, og ikke i et av sektorutvalgene, gjør meg bare enda mer usikker på hans og Venstres seriøsitet i drammenspolitikken.

At Ekle Lund først er med på å sikre flertall for rådmannens forslag for så kort tid senere snu tvert om, uten at det er kommet opp nye og ukjente argumenter, gjør det vanskelig å se for seg at partiet i en ny kommunestyreperiode kan være en stabil, troverdig og langsiktig samarbeidspartner for noen andre partier.

Drammens store grunnleggende problemer løses kun ved langsiktig målrettet arbeid og tillitsfullt samarbeid, ikke ved stadige populistiske egenmarkeringer.

Powered by Labrador CMS