MENINGER: Herman Ekle Lund
Gruppeleder, Drammen Venstre

Det må være lov for en politiker å innrømme feil. Det bør Tom Berntzen også vurdere.

Mener Tom Berntzen virkelig at politikere, partier og mennesker og organisasjoner for øvrig bør stå på sine opprinnelige standpunkt samme hva som kommer fram av ny kunnskap om en gitt sak?

MENINGER: DRM24's politiske kommentator Tom Berntzen kommer med kraftig kritikk av prosessen hvor vi i Venstre før jul, etter å ha blitt gjort kjent med ny kunnskap, endret en liten del av vårt standpunkt om ett av budsjettvedtakene for 2023 som ble gjort i kommunestyremøtet 13. desember. Det gjelder en sak hvor flertallet av kommunestyret har bestemt at kommunen skal skaffe mer penger gjennom å midlertidig lisensiere ut navnerettigheter til kommunale anlegg. Gjennom mediedekningen har det blitt gitt inntrykk av at dette gjelder kun Marienlyst stadion. Dette er ikke korrekt. Kommunen har mange «anlegg»; fra parkeringshus til tjenestesteder - og idrettsanlegg. Hvor interessen er i markedet vet vi ikke før rådmannen har gjort en utredning og det er da vi politisk tar stilling til hva vi vil gå for.

Det er likevel veldig forståelig
at det har skapt mange negative reaksjoner når bildet først ble skapt av at dette kun gjaldt Marienlyst stadion.
Mads Hilden fra Arbeiderpartiet, som felles talsperson for partiene som lagde flertallsbudsjettet for 2023, samt som leder for hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, valgte å ikke forholde seg til saken da media tok kontakt om saken i uka før jul. Han sendte heller DTs journalist videre til meg som hovedutvalgets nestleder. Jeg sto midt i noe helt annet i min ordinære dagjobb og var nokså uforberedt på intervjuet, men valgte likevel å svare på strak arm på vegne av meg selv og Venstre, da jeg mener dette må være å forvente av kommunens folkevalgte.

Denne tydelige talen fra min side - og Mads Hildens fravær - har bidratt til et inntrykk av at Venstre og jeg står for dette forslaget alene. Det er helt feil.

Her var jeg veldig tydelig og ærlig på at det var en viktigere prioritering for oss å finne penger til blant annet å opprette nye VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser for uføretrygdede) og å redde tilbudet på Portåsen, enn å midlertidig skjerme alle navn på kommunale anlegg. Dette er jo nettopp hva politikk handler om - prioriteringer av noen saker foran andre, innenfor en begrenset mengde skattepenger til rådighet. Dette har vi i Venstre et veldig bevisst forhold til og vi er derfor blant partiene som har vært aller mest gjerrige på særlig bruken av investeringsbudsjettet denne perioden.

Denne tydelige talen fra min side
- og Mads Hildens fravær - har bidratt til et inntrykk av at Venstre og jeg står for dette forslaget alene. Det er helt feil. Det ble fremmet av AP, MDG, SV, V og fikk i tillegg stemmer fra SV og en uavhengig.
Ingen partier kommenterte forslaget verken i formannskapsbehandlingen i kommunestyrebehandlingen. (Eller kommentatorer, for den saks skyld.)

I en senere sak gjorde jeg oppmerksom på at vi i Venstre i budsjettbehandlingen hadde fremmet en rekke andre kuttforslag, som ikke fikk flertall. Vi foreslo blant annet å kutte én million kroner i bevertning til oss politikere. Jeg sa at kommunestyret naturligvis var velkomne til å ta opp denne saken til ny vurdering i en justering av budsjettet, dersom de mente at et slikt kutt var mer rimelig enn å lisensiere ut navn på kommunale anlegg. Dette var altså ikke et nytt forslag.


Her har Tom Berntzen enten ikke lest eller ikke forstått protokollen fra møtet eller hva jeg veldig tydelig har prøvd å kommunisere i etterkant.


Vi i Venstre hadde deretter et møte med Strømsgodset IF hvor vi blant annet ble gjort oppmerksomme på at det er et delt eierforhold på Marienlyst stadion som gjør det umulig for kommunen å gå videre med en slik sondering på egenhånd.


For å opplyse tydelig i en prosess som mange var interessert i, valgte vi å gå ut rett i etterkant av møtet og opplyse om at vi i Venstre derfor ville ta initiativ til å ta Marienlyst stadion spesifikt ut av dette oppdraget til rådmannen. (Noe rådmannen nok uansett ville endt opp med å gjøre som følge av denne faktaopplysningen, men vi tenkte det var greit å ta tak i saken med en gang.)


Vi har altså ikke foreslått en omgjøring av vedtaket, men en presisering. Dette gir Berntzen heller ikke uttrykk for å ha forstått. For å gjøre det helt tydelig: Venstre mener at selve vedtaket om at det skal hentes 0,5 millioner i 2023 og 1,5 millioner de påfølgende år fra lisensiering av navnerettigheter til kommunale anlegg (andre enn Marienlyst) består.
Denne tydelige talen fra min side - og Mads Hildens fravær - har bidratt til et inntrykk av at Venstre og jeg står for dette forslaget alene. Det er helt feil.

Det er naturligvis også mange andre gode grunner til at Marienlyst stadion nok kanskje ikke burde vært et av objektene som ble vedtatt utredet

Når rådmannen har utredet saken en gang til våren og vil be om politiske styringssignaler for videre framdrift, er det mitt utvalg hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet som vil få akkurat dette til behandling. Det er derfor helt riktig adressert av oss å si at vi vil ta initiativ til en justering i nettopp dette utvalget.

Dette er det tredje forholdet hvor Tom
Berntzen rett og slett ikke forstår saksgangen og heller velger å skrive noe som er helt feil.

Det er naturligvis også mange andre gode grunner til at Marienlyst stadion nok kanskje ikke burde vært et av objektene som ble vedtatt utredet i utgangspunktet. Her vil jeg, på vegne av mitt parti og meg selv som representant, ta selvkritikk på at vi ikke jobbet mer med utformingen av forslaget før det ble fremmet i kommunestyret, så det kunne vært synliggjort at slike anlegg skulle prioriteres skjermet hvis mulig.


Når Tom Berntzen går tom for faktafeil
i sitt innlegg, går han til slutt over i retorikk om «vingle-Venstre». Til dette vil jeg si at jeg mener det er en styrke med politikere som, i møte med ny kunnskap, kan endre sitt standpunkt. Det må være lov å innrømme feil, ta selvkritikk og si at man vil gjøre det bedre neste gang. Jeg mener ydmykhet og sårbarhet er bedre kvaliteter hos ledere enn arroganse og påståelighet.

Mener Tom Berntzen virkelig at politikere, partier og mennesker og organisasjoner for øvrig bør stå på sine opprinnelige standpunkt samme hva som kommer fram av ny kunnskap om en gitt sak? Det være seg profesjonelt eller privat?


Tom Berntzen har eksempelvis selv tidligere skrevet gjentatte ganger at Venstre og andre partier representerer «særinteresser» fordi vi ikke vil omregulere grøntområder til boligbygging. I DTs store undersøkelse, hvor nærmere 10.000 abonnenter har svart, sier 57% at de ikke ønsker en slik utvikling. Kun 34% støtter å ødelegge natur på denne måten.


Det er dermed Tom Berntzen som representerer en særinteresse, per definisjon, med sitt syn på den saken.
Vil Berntzen korrigere sine standpunkt i denne saken i møte med denne nye kunnskapen, og innrømme dette, eller vil han fortsette å fremme påstander som er faktisk feil?

Jeg har vært svært tilgjengelig og tydelig for svar på tiltale og klargjøring i denne og mange andre saker, og har ingen problemer med å stå til rette for ting mitt parti mener eller sier.
Tom Berntzen er velkommen til å delta i denne dialogen, det være seg i kommentarfelt, via leserbrev eller annen offentlig kommunikasjon.

Vi i Venstre er glad for at Drammen Live24 satser på politikk og velger å holde seg med en egen politisk kommentator - noe vår lokallagsleder Rune Fortun også har skrytt av tidligere i vinter. Det er positivt med mer balanse og mangfold i mediebildet.


Men et godt ordskifte forutsetter at man har fakta på stell og at premissene som legges til grunn stemmer. Her forventer jeg en høyere standard fra Tom Berntzen framover, da mye av det han skriver særlig i dette innlegget og i tidligere innlegg rett og slett ikke er sant. Villedende informasjon bidrar bare til forvirring og ikke til en god samtale.


Av

Herman Ekle Lund
Gruppeleder, Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS