MENINGER: Rune Fortun
Leder, Drammen Venstre

Vi rir ingen kjepphester

Jeg oppfatter det nedlatende å redusere fem partier med fullverdige politiske program, og med et ektefølt engasjement for hele kommunen og fremtiden, til «særinteresser».

MENINGER: Først vil jeg si at jeg ønsker Tom Berntzen velkommen som politisk kommentator. Han kan berike den politiske debatten i Drammen med sin tyngde og erfaring.

Dernest vil jeg si at jeg er enig i at det er på tide å legge vekk krangler om tidligere samarbeid, og eventuelle kjepphester. Det tar fokus vekk i fra det som er sakens alvorlige kjerne: Det som ligger an til å bli vedtatt som kommunens arealplan er direkte pinlig.

Det å påpeke dette oppfatter jeg verken som særinteresser eller å ri kjepphester. Konsekvensene av arealplanen (sånn den ligger an til å bli vedtatt) er store. Og konsekvensene er store i mange generasjoner fremover. Etter hvert som prosjektene blir realisert er det ingen vei tilbake. Viktige tur- og naturområder, dyrket mark og naturmangfold er borte for alltid. Det blir fremstilt som om det gjelder noen få gresstuster her og der, men omfanget er stort: Det omfatter cirka 2.600 mål, eller cirka 230 fotballbaner.

Gårdeiere må legge ned driften sin, verdifullt naturmangfold blir borte og opplevelser vi har tilgang til vil ikke finnes mer. Og hvis AP hadde lyttet til signalene fra egen ungdomsorganisasjon, så hadde de fått med seg at den neste generasjonen ikke vil ha det Drammen som arealplanen legger opp til. Og det er faktisk et viktig poeng, arealplanen er ikke bare for vår generasjon, den er like mye for fremtidige generasjoner. Og signalene er at de har lagt inn andre verdier i begrepet «forutsigbar»: Forutsigbarhet i forhold til miljø, natur og bærekraft. Og jeg tror ikke jeg alene i min generasjon om å dele oppfatningen av det er viktig.

Vi tror det er fullt mulig å bygge flere boliger, skape nytt næringsliv og økonomisk vekst i Drammen uten såpass drastiske inngrep. Forslaget som står i fare for å bli vedtatt er planlegging av fremtiden med gårsdagens tankegang. Og det er det jeg synes er pinlig.

Vi burde vite bedre, og få til noe bedre enn dette. Det er pinlig for Drammen at Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (AP) drar til FNs klimatoppmøte i Canada med lovnader om at Norge skal gjøre det stikk motsatte av hva Drammen AP planlegger: Verne mer natur og restaurere naturen som har gått tapt. Han kunne spart seg turen og besøkt Drammen i stedet.

Vi ser ut til å trenge budskapet enda mer. Det er pinlig at dyrket mark blir borte og gårder må legges ned i en tid hvor det er viktig at vi øker graden av egenprodusert mat. Området som foreslås omregulert ved Lindum alene representerer en årlig kornproduksjon tilsvarende 150.000 brød. Og det er bare en andel av det som foreslås omregulert. Nei, så var det ikke bare en liten gresstust allikevel. Men pinligst er det allikevel at vi ikke klarer å skape en kommune som kan gi vekst og forutsigbarhet på en måte som fremtidige generasjoner ønsker.

Vi i Drammen Venstre ønsker selvfølgelig også vekst og utvikling. Og jeg tror jeg snakker for SP, MDG, SV og Rødt i samme slengen: Vi ønsker en fremtidsrettet og god kommune for dagens og fremtidens innbyggere. Og da er den arealplanen som ligger an til å bli vedtatt et skritt i gal retning.

Sist vil jeg si: Jeg oppfatter det nedlatende at du, Tom Berntzen, reduserer fem partier med fullverdige politiske program, og med et ektefølt engasjement for hele kommunen og fremtiden, til «særinteresser». Vi fortjener å bli tatt på alvor. Jeg tror det hadde vært bra for deg om du faktisk gjorde det. Om du vil bli tatt på alvor.

Av
Rune Fortun
Leder Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS