Politikerne delt om barnehageopptak

Det var to fraksjoner som stod mot hverandre da Hovedutvalget for oppvekst og utdanning skulle ta stilling til hvorvidt løpende opptak skulle bli aktuelt i Drammen, men partiene fra den opprinnelige posisjonen i kommunestyret sikret flertall for å fortsette med dagens ordning.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Som tidligere omtalt gikk blant annet Fremskrittspartiet inn for å endre på dagens ordning mot rådmannens anbefaling, som ville holde på dagens ordning av økonomiske årsaker.

I rådmannens utredning ble det imidlertid klart at et løpende opptak ville være mer attraktivt for barnefamilier, og gunstigere for å unngå ventelister og barn uten plass. Det vil imidlertid koste - men Fremskrittspartiet fikk også med seg Høyre og Nei til Bomring på at dette måtte prioriteres.

De øvrige partiene viste til økonomien, og sikret dermed flertall for å beholde dagens ordning med ett årlig opptak, og med supplerende opptak dersom plasser blir ledige.

Powered by Labrador CMS