Store kontraster!

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Kontrastene kan være store også for en lokal politisk kommentator. Mandag i denne uken var jeg invitert til Eidsvollsgalleriet i Stortinget som en del av et eksklusivt selskap (om jeg så må si det selv), for å holde tale i Carl I. Hagens 80 års-dag. Sammen med Stortingspresidenten, Statsministeren, Finansministeren, Høyres leder og selvfølgelig Frp`s leder, var jeg som mangeårig tidligere sentral politiske kommentator, redaktør og nyhetsdirektør i NRK bedt om å si noen om Carl I Hagens politiske virke sett fra mitt ståsted.

At nettopp jeg, som i mange år ble utpekt og utskjelt av Carl I. og Frp for å være den fremste ARK`r i pressen, ble bedt om å holde tale i dette selskapet, tar jeg som en anerkjennelse for at det journalistiske arbeidet jeg, og vi i NRK utførte, likevel sto seg godt og at uavhengighet lønner seg.

Alle talerne i Carl I. Hagens åtti-årslag var for øvrig samstemte om at han gjennom sitt lange politiske virke har vært en viktig politiker og at han har forandret norsk politikk, særlig i innvandrings- og flyktningspørsmål.

Dagen etter dette åttiårs-laget var jeg til stede i kommunestyret i Drammen, der de igjen blant annet skulle diskuter det såkalte flyktningevedtaket. Selvfølgelig er det forskjell på å hylle en omstridt åttiårig partiveteran, og det å diskutere et brennhett politisk spørsmål. Likevel må jeg igjen konstatere at det var meget langt fra det politiske klimaet jeg opplevde i Stortinget denne mandags ettermiddagen, til det jeg var vitne til i kommunestyret i Drammen dagen etter. Og det gjelder ikke bare i debatter om innvandrings– og flyktningespøremål.

For meg virker det som om det er viktigere for opposisjonen i kommunestyret å «ta Fremskrittspartiet» i alle saker, fremfor nå tydeliggjøre sin egne politikk. De samme representantene har også , etter min mening, lagt seg til en stygg uskikk når det gjelder uheldige personkarakteristikker av sine politiske motstandere.

For meg, som kommentator, virker det nesten som om de mest fremtredende opposisjonspolitikerne er mer opptatt av å skjelle ut Fremskrittspartiets politikk og representanter, fremfor å søke politiske innflytelse og gjøre Drammen til et bedre sted å bo og arbeide.

Det er nesten ikke til å tro at oppegående lokale opposisjonspolitikere kan tro at de gjennom utelukkende utskjelling av partier og personer i flertallsposisjonen, i fullt alvor tror at de skal få det største å partiet, Høyre, til å ta avstand fra sine samarbeidspartier, eller at flertallssamarbeidet skal bryte sammen.

Kanskje innbyggerne er lei av krangel og utrygghet og i stedet ønsker samarbeid og trygghet?

Når SV`s Tony Burner, fra talerstolen i kommunestyret, kan få seg til å si at det ikke finnes integreringsproblemer i Drammen, og MDG`s Catrin Janøy, fra samme talerstol, nærmest skriker ut at de andre partiene i flertallsposisjon må kaste ut Frp, er det vanskelig å se hvordan det politiske Drammen igjen skal finne en konstruktiv måte å jobbe på for kommunes beste.

Selvfølgelig er ikke alt like rosenrødt i det borgerlige flertallet heller. Fremskrittspartiet kommer helt sikkert også i tiden fremover til å stå hardt på for å få igjennom sin politikk. At Drammen bare skal ta imot 125 flyktninger i år var en seier for dette partiet, selv om de måtte gi seg når det gjelder å prioritere ukrainere. Trekløveret Ulf Erik Knudsen, Lavrans Kierulf og Jon Helgheim er alle «elever av åttiåringen Carl I», og de vil nok vite og bite fra seg også i resten av denne kommunestyreperioden.

Ordfører Kjell Arne Hermansen viste gjennom sin opptreden i flyktningesaken at han på alle mulige måter ønsker å unngå vanskelige debatter selv om dette går utover lovligheten av vedtak. Slik kan det ikke fortsette.

At Kjell Arne Hermansen ønsker å være en ordfører for alle, betyr ikke dermed at han skal abdisere som politiker og bare være en snorklipper og møteleder i kommunestyret og formannskapet. Jeg tror, mange langt inn i Høyre, også ønsker å se en mer fremoverlent og tydeligere politiker i ordførerstolen i tiden fremover.

Med gruppeleder Turid Thomassen fra Krf vil også Hermansen ha en tikkende bombe under sitt borgerlige flertall. Hun har ved sin opptreden i den såkalte flyktningesaken vist at hun setter sine egne følelser og sympatier langt foran lojaliteten til sitt parti og et borgerlig flertall i Drammen.

Kanskje det nå er på tide, for noen og enhver, å sette enkelte av kjepphester på stallen, og i stedet begynne å tenke på hvorfor innbyggerne og velgerne i Drammen har satt sammen kommunestyret akkurat slik det er. Kanskje innbyggerne er lei av krangel og utrygghet og i stedet ønsker samarbeid og trygghet?

Powered by Labrador CMS