UT MOT «BETONGMUR»: MDG's Kari Palm ville ha fortetting, men ikke «gjentetting» på Brakerøya. - Det er to vidt forskjellige ting, tordnet Palm.

Til frontalangrep mot høyhus i helseparken

Saken om signalbygg på Brakerøya var i utgangspunktet for en formalitet å regne under sluttbehandlingen i kommunestyret, men MDG nektet å gi opp kampen mot bygging i høyden.

Publisert Sist oppdatert

BRAKERØYA: Dette til tross, for at det var liten spenning knyttet til behandlingen i kommunestyret. Saken har vært behandlet og høydemeterne barbert i flere omganger, og det overveldende flertallet i kommunestyret var nå tilfreds med rådmannens forslag til vedtak om å gå videre med utbyggingsplanene rundt det nye sykehuset.

For utbyggerne er det et klart premiss at man må ha en viss høyde på bygningsmassen for å få økonomi i prosjektene. Og mest omdiskutert i planforslaget er høyden på det planlagte signalbygget på den gamle Montértomta, som allerede har blitt nedjustert til 55 meter av politikerne i Drammen.

HØYDEILLUSTRASJON: Sett fra CC mot fjorden.


Det var imidlertid ikke nok for MDG, som i likhet med nærutvalget for bydel 8 Bragernes-Øren, ikke ønsker å tillatte byggehøyder utover dagens reguleringsplan som tilsier 31 meter, og fremmet derfor forslag om å avvise planene.

- Det er ingen ting som tilsier at det blir noen støydempende tiltak fra denne betongmuren mot fjorden. All lyden vil slå innover mot bydelen. Om avvisningsforslaget faller vil vi ha støydemping, sa Kari Palm, og fikk støtte fra Frp's Ulf Erik Knudsen, som mente kommunen langt på vei løp utbyggernes ærend.

Rødt gikk også på talerstolen og stemte imot planene utifra en totalvurdering.

Rådmannen viser i sitt forslag til at «hensyn til byform og fjernvirkning er tilstrekkelig utredet og ivaretatt». Det er heller ikke kommet andre innsigelser mot byggehøydene i høringsrunden, og en støyutredning har slått fast at bygningsveggene på Brakerøya i svært liten grad vil påvirke/øke lydnivået nord for motorveibrua opp mot Strøtvet.

SKISSE: Slik kan det nye kontor-komplekset på den gamle Monter-tomta bli, omtrent med samme høyde som «Brunosten».

Ville ha grønne vegger

En annen som ikke var helt fornøyd med rådmannens forslag til vedtak, var Venstre og Herman Ekle Lund.

Han godtok byggehøydene, men ville gjøre noe med bygningsmassen, og lanserte følgende forslag: Grønne vegger av vegetasjon. Det av hensyn til støy og forurensning, sa Lund, og viste til byer som Singapore, London og Düsseldorf, hvor slike prosjekter har blitt gjennomført med hell.

Han fikk med seg MDG på forslaget, som falt - i likhet med avvisningsforslaget fra MDG, mot stemmene fra MDG, Rødt, Nei til bomring og Frp.

VILLE HA GRØNNE VEGGER: Herman Ekle Lund i Venstre med forslag om vegger av vegetasjon.
Powered by Labrador CMS