ORIGINAL INNGANGSPORTAL: Den nye jernbaneundergangen med ny adkomstvei til sykehus og helsepark er på plass og sluttføres i løpet av året. Så bygger Mikkelsen Eiendom et signalbygg som blir en portal til den nye helsebydelen.
ORIGINAL INNGANGSPORTAL: Den nye jernbaneundergangen med ny adkomstvei til sykehus og helsepark er på plass og sluttføres i løpet av året. Så bygger Mikkelsen Eiendom et signalbygg som blir en portal til den nye helsebydelen.

Signalbygg og inngangs-portal til ny helsebydel

Den nye jernbaneundergangen på Brakerøya blir inngangsporten til nytt sykehus og helsepark, en ny vei under et spektakulært signalbygg på tidligere Montertomta.

Publisert

BRAKERØYA: Den nye jernbaneundergangen på Brakerøya blir inngangsporten til nytt sykehus og helsepark, en ny vei under et spektakulært signalbygg på tidligere Montertomta.

Det er et byutviklingsprosjekt i særklasse i omfang og tempo. Rivingen av den litt slitne industriparken ABB/tidligere National Industri, startet i mai 2019. I oktober samme år ble det en symbolsk start på byggearbeidene for det nye sykehuset. Springflo og oversvømmelser er unnagjort, setningsskader og pælefeil er rettet opp.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">VELFORTJENT KAKEFEST:</span> Mandag var det befaring og velfortjent bit av suksess og kake for de mange involverte i prosjektet med ny undergang og nytt sykehus.</span>
VELFORTJENT KAKEFEST: Mandag var det befaring og velfortjent bit av suksess og kake for de mange involverte i prosjektet med ny undergang og nytt sykehus.

Underveis har Drammen Helsepark hengt seg på utviklingstoget. Gjennom året har helseparken hatt møter med aktuelle entrepenører for grunnarbeider og bygging av kjeller. Trolig innen tidlig september er anbudsgrunnlaget klart, entrepenør kan engasjeres og gravemaskinene rykke inn. Med byggestart rundt kommende årsskifte ligger det an til åpning av en Europas mest moderne helseklynger våren 2025. Samtidig med planlagt sykehusåpning.

Sommeren 2021 er siste (foreløbige) planlagte sommerstenging av drammensbanen. Denne seks ukers pausen i togtrafikken ble derfor også brukt til å bygge et fundament for gangbro på perrongen på Brakerøya stasjon. Når sykehus og helsepark åpner vil folk få direkte forbindelse mellom bussholdeplass på Brakerøya, pendlerparkeringen og togperrongen til og fra helsepark og sykehus. Det blir en forbindelse med trapper og heis, en ruvende konstruksjon som kommer i deler og heises på plass og monteres i løpet av en kort periode, trolig i 2024.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">KLART FOR GANGBRO:</span> I sommer ble det bygget fundament mellom sporene på Brakerøya for fremtidig ganbroforbindelse til sykehus og helsepark.</span>
KLART FOR GANGBRO: I sommer ble det bygget fundament mellom sporene på Brakerøya for fremtidig ganbroforbindelse til sykehus og helsepark.

Barrieren brutt

Det doble jernbanesporet på drammensbanen har ligget som en barriere mellom byen og den nye bydelen. Med en prefabrikert 1.600 tonn tung jernbaneundergang trillet på plass i en imponerende flytteoperasjon, er barrieren brutt.

Nå ruller togene som før og den nye firefelts inngangsporten er klar til begrenset bruk i løpet av året. Den vil i første omgang tjene som vei til Drammen Fjernvarme, Sykehusbygg/Prosjektorganisasjonen for Nytt Sykehus i Drammen, anleggstrafikk til sykehus og etterhvert helsepark.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">PÅ STØ GRUNN:</span> Den nye jernbaneundergangen hviler på en armert betonGplate over en meter tykk.</span>
PÅ STØ GRUNN: Den nye jernbaneundergangen hviler på en armert betonGplate over en meter tykk.

Aktiviteten og trafikken til og fra og på det store anleggsområdet er stor. Byggematerialer i alle former og størrelser ruller inn, i en periode har det vært en godt synlig strøm av biler med betong. I 2022 starter grunnarbeidene med helseparken opp, en lang rekke med bygg for helserelaterte virksomheter mellom sykehuset og Brakerøya stasjon.

Og Drammen Fjernvarme skal utvide virksomheten for å imøtekomme spesielt sykehusets behov. I dag går mye av leveransene via Strandveien i Lier, i bro over jernbanen og forbi Teigen-virksomhetene. Når byggevirksomheten setter opp tempo ytterligere vil den nye veien inn bety et kjærkomment supplement og alternativ.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">MER FJERNVARME:</span> Drammen Fjernvarme starter ut bygging i 2022 for å øke kapasiteten og imøtekomme behov fra sykehus, helsepark og flere andre aktuelle aktører.</span>
MER FJERNVARME: Drammen Fjernvarme starter ut bygging i 2022 for å øke kapasiteten og imøtekomme behov fra sykehus, helsepark og flere andre aktuelle aktører.

Ny gangbro

Undergangen er på plass og jernbanetrafikken gjenopprettet, men det gjenstår en del arbeider før AFs oppdrag er fullført. Veggene på kulverten skal støpes og veiforbindelsen til rundkjøringen på Strandveien etableres. Før asfalten legges.

Viktig er også byggingen av en gangbro som inngår i prosjektet. Gang- og sykkelveien mellom Fjordparken og Brakerøya snor seg nå langs sørsiden av Strandveien. I løpet av året skal gang- og sykkelveien legges i en ny trase på en bro over adkomstveien til sykehuset, parallelt med jernbanen på bysiden. Fundamentene til denne broen ble støpt i forbindelse med arbeidene med undergangen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">NYE VEILØSNINGER: </span>Veiløsningene knyttet til sykehus, helsepark og høyhus på Montertomta innebærer bl.a. ny innkjøring til Tomtegaten over parkeringsplassen til CC</span>
NYE VEILØSNINGER: Veiløsningene knyttet til sykehus, helsepark og høyhus på Montertomta innebærer bl.a. ny innkjøring til Tomtegaten over parkeringsplassen til CC

Klar bane for signalbygg

Når veiløsningene for biltrafikk og myke trafikanter er på plass, frigjøres dagens anleggsplass til oppføring av en samling bygg, inkludert det som blir et signalbygg.

Det er Mikkelsen Eiendom som eier tomten og de har spennende planer. De søkte Drammen kommune om å få bygge opp til 64 meter. Byens politikere var begeistret for planene på det som blir et knutepunkt, med de barberte prosjektet ned til maksimum meter 55 meters høyde.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">PARK I FRILUFT:</span> Over veien inn til sykehuset tenker arkitekten seg å bygge en forbindelse mellom høyhusene med lekepark på taket.</span>
PARK I FRILUFT: Over veien inn til sykehuset tenker arkitekten seg å bygge en forbindelse mellom høyhusene med lekepark på taket.

- Vi har justert byggeplanene i samarbeide med Drammen kommune i tråd med ønskene. Vi håper de nye planene kan behandles i formannskap i Drammen 21. september. Veien deler tomten i to, men vi ønsker en forbindelse mellom byggene og over veien til sykehuset.

- Snart frigis tomten å vi håper å komme i gang med byggingen før sommeren 2022, sier Ida Mikkelsen til DRM24. Hun leder eiendomsselskapet i Mikkelsenkonsernet.

Under Strandveien?

Når helsebydelen tas i bruk vil mange tusen mennesker reise til og fra sykehus og helsepark. Mange ange vil komme med bi, buss og tog, men innslaget av myke trafikanter være stort. De som kommer langs elva og fjordparken får en grei og bilfri adkomst. Men deler av byen, særlig nedre del av Bragernes, vil oppleve en kronglete vei. Firefelts Strandvei vil være en barriere for dem. En mulig løsning vil være en ny undergang mellom Tomtegata og Jacob Borchs gate. På enkelte av tegningene med forslag til løsninger er dette tegnet inn.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">HELSEPARK I STARTGROPEN:</span> Drammen Helsepark kommer mellom sykehuset og Brakerøya stasjon. Grunnarbeidene stater trolig tidlig 2022.</span>
HELSEPARK I STARTGROPEN: Drammen Helsepark kommer mellom sykehuset og Brakerøya stasjon. Grunnarbeidene stater trolig tidlig 2022.

Når veiløsningene er klare vil den nye rundkjøringen med inngang til sykehus/helsepark også ha en arm med inn/utkjøring til Tomtegata som sneier parkeringsplassen til CC.

Når den løsningen kommer vil det trolig bli sperret for utkjøring fra Tomtegata ut til rundkjøringen ved munningen av Bragernestunnelen. For bilende drammensere vil det bli det en øvelse i å puste rolig og følge skilter...

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">FERDIG SYKEHUS: </span>Slik blir det nye sykehuset når det står ferdig i 2025.</span>
FERDIG SYKEHUS: Slik blir det nye sykehuset når det står ferdig i 2025.

LES OGSÅ: Sykehusundergang rullet på plass

Powered by Labrador CMS