Geir Oustorp, forebyggende leder i drammenspolitiet, uttaler seg om ungdomskriminalitet og deltar også i politirådet som informerer politikerne om status for situasjonen i Drammen.

Trygg styring i trygg by, eller?

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Hva er det lederen for forebyggende enhet i drammenspolitiet, Geir Oustorp, ikke tør eller vil fortelle oss om ungdomsvolden i Drammen? Selv om det er et spørsmål jeg gjerne skulle ha unngått å stille, tvinger det seg dessverre likevel frem.

Bakgrunnen for spørsmålet er Oustorps meget uklare og defensive svar omkring den foreløpige siste voldshendelsen utenfor Drammen stasjon mandag kveld. Oustorp bekrefter riktignok at de som sto bak voldsepisoden tilhører en tidligere omtalt ungdomsgjeng, men utover det virker det ikke som om politiet tar saken særlig alvorlig.

- Saken blir nå etterforsket og de aktuelle ungdommene vil bli kalt inn til avhør når vi har fått inn videoer, snakket med vitner og fornærmede, sier Geir Oustorp til DRM24.

Altså kan det gå både høst og vinter (kommentatorens frykt). Hva skjer i mellomtiden? Er problemet stort eller lite? Bør innbyggerne i Drammen være bekymret for utviklingen eller ikke? Vil det komme - nye voldsepisoder i Drammen inntil drammenspolitiet har fått belyst saken godt nok?

Er det flere ungdomsgjenger i byen/kommunen? Sloss de i tilfelle om makt/territorier slik vi har sett andre steder? Hvordan skal den jevne drammenser i det hele tatt tenke omkring forholdene? Det hjelper i hvert fall ikke å dysse ned eventuelle problemene. Spørsmålene står i kø.

Det er på tide å etterlyse klare svar fra politiet i Drammen om hvordan den virkelige situasjonen er når det gjelder ungdom og vold i kommunen vår. God kommunikasjon og ærlige forklaringer er alltid med på å minske frykt og uro.

Så lenge det ikke er enighet om at noe er et problem, er det nemlig heller ikke mulig å finne en løsning

Justisminister Emilie Enger Mehl har varslet at det er behov for strengere straffer for unge voldsforbrytere. Er Oustorp og drammenspolitiet enige i det? Må politiet få nye typer «verktøy» for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag på dette område slik Mehl har vært inne på?

Å forebygge vold og kriminalitet er selvfølgelig det aller beste, men da må de forebyggende tiltakene ha effekt, og ikke være naive forsøk på å dekke over virkelige problemer.

Kommunens ledende politikere har til nå heller ikke tørt å ta i problemet med ungdomsvold i Drammen. I den nettopp avsluttede valgkampen, var det en avgrunn mellom de to sidene i drammenpolitikken i synet på alvorligheten av vold blant ungdom i byen, og hvilke tiltak som i tilfelle må settes inn. Så lenge det ikke er enighet om at noe er et problem, er det nemlig heller ikke mulig å finne en løsning.

Dette ble blant annet tydelig demonstrert i en av DRM24s direktesendte valgdebatter, der særlig SPs Simon Nordanger harselerte over de av sine politiske motstandere som spurte om det nå er trygt å ferdes på byen i Drammen kveldstid.

Bare at et slikt spørsmål stilles burde få seriøse politikere til å tenke seg om. Løsningen er i alle fall ikke å avfeie spørsmålet ved å hevde «at dette er å gå Frp's ærende», slik det dessverre er blitt «god tradisjon» for i drammenspolitikken.

Drammens nye ordfører, Kjell Arne Hermansen, har «Trygg styring» som motto, og det bør ikke gå for lang tid før han, sammen med politiet, finner en anledning til å informere kommunens innbyggere om hva som skal gjøres for at den uroen vi hadde i vår og sommer omkring økende vold, både ute på skolene og blant enkelte ungdomsmiljøer i Drammen, skal slippe taket.

Powered by Labrador CMS