UVERDIG debatt i Formannskapet

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Så ble mine verste antagelser gjort til virkelighet. UVERDIG med store bokstaver er etter min mening bare fornavnet på innholdet i den debatten vi opplevde i Formannskapet i Drammen tirsdag kveld om hvor mange flyktninger kommunen skal bosette i 2024.

Se debatten:

Spørsmålet om det er lovlig å vedta at Drammen kommune bare skal ta imot flyktninger fra Ukraina i 2024, skal jeg ikke ta standpunkt til. Det vet jeg rett og slett ikke nok om, men med all den forhåndsomtalen denne saken har fått, burde flertallsposisjonen har avklart lovligheten i et slik forslag før debatten. Nå må vi vente til Kommunestyremøtet for å få dette avklart.

At dette ikke var gjort rettferdiggjør imidlertid ikke den språkbruken og uverdige opptreden de fire opposisjonspartiene viste under møtet.

Personlig har jeg i nærmere 30 år som politisk journalist og leder i NRK vært skyteskive for anklagene fra Frp, om at vi var venstresidens forlengende arm, ARK. Derfor er det kanskje overraskende at jeg er enig med Frp`s gruppeleder, Ulf Erik Knudsen, om at opposisjonen debatterte på et «rennesteinsnivå».

Et sterkt utsagn, men bare les en del av de utsagnene som kom fra AP, V, SV, og MDG:

- Forslaget fra posisjonen er etisk og moralsk fullstendig forkastelig
- Forslaget er inhumant
- Forslaget er rasistisk
- Forslaget er tarvelig
- Drammen svikter
- Solidariteten forsvinner
- Skammer meg over å bo i Drammen nå

Debatten i Formannskapet viser etter min mening tydelig at en del politikerne i Drammen ikke er modne nok til å drøfte vanskelige saker i flyktning- og integreringspolitikken i kommunen uten å ty til uverdige karakteristikker og sette spørsmål ved sine motstanderes motiver.

At opposisjonen er dørgende uenig i posisjonens forslag er lett å forstå, men det er like uforståelig for meg at den samme opposisjonen ikke forstår at de totalt ødelegger sitt eget budskap ved å overøse debatten med uverdige skjellsord.

At opposisjonen med sin språkbruk og mistenkeliggjøring av flertallets motiver ikke skjønner at de i tillegg, ved sin oppførsel, selv legitimerer og gir fritt spillerom til alle de nettrollene som nå boltrer seg i diverse sosiale medier, går over min forstand.

Hvordan de samme politikerne, som i debatten i formannskapet tirsdag kveld oppførte seg som umodne skoledebattanter, skal klare å være med på å løse de meget store økonomiske utfordringene Drammen står overfor er en gåte for meg.

Sjelden har jeg vært mere pessimistisk etter å ha overvært en politisk debatt enn det jeg er etter det jeg hørte i Formannskapet i Drammen tirsdag kveld.

Powered by Labrador CMS