Uverdig «drittpakke» fra Senterpartiet og Nordanger

KOMMENTAR: Hele troverdigheten til et levedyktig flertall på venstresiden står på spill.

Publisert Sist oppdatert

Å plassere ut «dritpakker» på antatte strategiske viktige tidspunkter er ikke noen ukjent fenomen i norsk politikk. I de fleste tilfellene forsøker imidlertid avsenderen av «dritpakken(e)» å unngå å avsløre sin identitet.

Slik er det ikke med Senterpartiets Simon Nordanger når han nå noen få dager før valget tar opp igjen den gamle personstriden som har ridd flertallsposisjonen i Drammen som en mare helt siden valget i 2019.

Vi andre trodde vi var ferdig med denne ukulturen etter ordfører Monica Myrvold Bergs utblåsning i åpent møte i kommunestyret mot det som foregikk innad blant representanter i hennes flertallspartier. Slik viser det seg imidlertid ikke å være.

Det er tydelig at Senterpartiets Simon Nordanger har et så alvorlig personlig motsetningsforhold til Ståle Sørensen at han nå bare dager før valget håper at hans «dritpakke» vil føre til et Sørensen og hans parti «Folk i Drammen» ikke kommer inn i det nye kommunestyret. At Senterpartiet går på en «real smell» også i Drammenpolitikken, har tydeligvis ført til at det helt har gått i svart for Nordanger.

For ordfører Monica Myrvold Bergs håp om å kunne danne et levedyktig flertall også etter valget på mandag, er Simon Nordangers utspill «et kanonskudd for baugen»

Mens andre politikere i Drammen i valginnspurten er opptatt av å snakke om viktige saker som eldreomsorg, skolepolitikk, mm, velger altså Senterpartiets Simon Nordanger å gå til en personlig vendetta mot Ståle Sørensen for noe som skjedde internt i MDG for fire år siden. At Ståle Sørensen reagerer sterkt tilbake kommer vel ikke overraskende på noen, særlig ikke på Simon Nordanger.

For ordfører Monica Myrvold Bergs håp om å kunne danne et levedyktig flertall også etter valget på mandag, er Simon Nordangers utspill «et kanonskudd for baugen». Hele troverdigheten til et levedyktig flertall på venstresiden står på spill etter Nordangers uforståelige utblåsning.

Jeg tar ikke standpunkt hverken for eller mot Ståle Sørensen eller hans nye parti, men jeg reagerer meget sterkt på Simon Nordangers fremgangsmåte. Slik skal vi ikke ha det i drammenspolitikken. Dert er underlig at Simon Nordanger og Senterpartiet ikke skjønner at en slik personlig vendetta, bare få dager før et valg, er ganske uverdig. Det eneste en slik oppførsel fører til er økt politikerforakt og derav fare for lavt fremmøte ved valget.

Et enda lavere valgfremmøte enn i 2019 (60 prosent) er det siste vi trenger i Drammen.

Powered by Labrador CMS