PST senker trusselnivået

Endrer terrortrusselnivået fra høy til moderat.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Terrortrusselnivået endres fordi situasjonen etter angrepet 25. juni er ytterligere avklart og en rekke tiltak er iverksatt, uttaler PST i en pressemelding.

- PST har avdekket reaksjoner og sympatierklæringer på angrepet 25.juni fra både ekstreme islamister og høyreekstremister. Den potensielle inspirasjonseffekten reduseres over tid. Dette utelukker imidlertid ikke at terrorangrep kan fortsette å inspirere andre terrorister mange år etter at de ble utført. At terrorister blir inspirert av og forsøker å gjenskape aspekter av andres terrorangrep hører imidlertid til normalbildet i et moderat terrortrusselnivå. Vedvarende, moderat inspirasjonseffekt tilsier ikke at man forblir på trusselnivå HØY, uttaler PST.

Nivå 3, moderat trussel, betyr at én eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. Terrortrusselskalaen uttrykker den samlede trusselen for all type ideologisk, politisk og religiøst motivert vold i Norge.

- Trusselen fra ekstremister er imidlertid fortsatt tilstede. PST vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamistiske aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. Det er til enhver tid flere personer i Norge som inngår i både digitale og fysiske nettverk som fremmer ekstreme holdninger. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha eller utrykke ekstreme holdninger, uttaler PST.

Powered by Labrador CMS