KONNERUD BARNEHAGE: En av flere som er foreslått nedlagt.
KONNERUD BARNEHAGE: En av flere som er foreslått nedlagt.

Barnehage-striden:
- Folk er fly forbanna

Konnerud barnehage er en av flere som er truet av nedleggelse. Nå ber Nærutvalget i bydelen om at nedleggingsforslaget revurderes av hensyn til de store utbyggingsplanene i bydelen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: I et brev adressert leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning, ber Nærutvalget for Konnerud og Skoger Vest om svar på flere spørsmål før møtet hvor saken skal behandles 26. januar.

Nærutvalget påpeker at det i bydelen er «betydelig lokal motstand» mot forslagene, og at nærutvalget skal være en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon og dialog mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.

- I denne saken ser nærutvalget det som spesielt viktig at innbyggernes stemme blir hørt, uttaler Nærutvalget.

I brevet tar Nærutvalget for seg utviklingen på Konnerud i form av demografi, boligbygging og befolkningsutvikling.

- Det er påbegynt og planlagt en betydelig utbygging på Konnerud de kommende årene. Det vil komme 700 nye leiligheter i kommunedelen, og når majoriteten av de som kjøper disse leilighetene er Konnerudbeboere så betyr det at det frigjøres eneboliger og rekkehus. Boliger som vil kunne være attraktive for unge voksne, som planlegger å få barn, og småbarnsforeldre, påpekes det i brevet.

- Ser bakover i tid, ikke fremover

Nærutvalget reiser videre spørsmål om selve grunnlaget for saken om barnehagestrukturen i Drammen.

- Det synes som om en forklarer prognoser gjennom å se bakover i tid, i stedefor å se fremover. Det opplever nærutvalget som defensivt. Det offensive vil være å se fremover, og ha ambisjoner om å lykkes med å tiltrekke seg unge voksne og småbarnsforeldre slik at de vil velge å flytte til Konnerud.

- Gode, lokale barnehager har stor betydning for opplevelsen av attraktivitet og en opprettholdelse av Konnerud barnehage bør sees som et tiltak for nettopp å sikre kommunedelens attraktivitet. Signaleffekten ved en nedleggelse av denne barnehagen er eventuelt dårlig, står det i brevet.

Hvordan sikre fremtidig kapasitet?

Nærutvalget vil også ha svar på hvordan man skal sikre barnehageplasser dersom prognosene kommunen støtter seg på ikke viser seg å stemme, og behovet øker.

- Hvilke grep er aktuelle å gjøre når barnetallet på Konnerud vil vokse? Hvordan skal den signaliserte fleksibiliteten da håndteres? Hvor raskt vil det kunne opprettes en ny barnehage? Hva skal utløse en slik beslutning og hvem tar beslutningen? Dette må etter nærutvalgets syn være klart før det tas en endelig beslutning i saken.

Nærutvalget stiller også spørsmålstegn ved økonomien i å legge ned en barnehage, dersom det skulle vise seg at man må etablere ny barnehage i bydelen etter kort tid.

- Det synes ikke å være lønnsomt å legge ned en barnehage på Konnerud nå, dersom det om bare noen få år igjen må etableres en ny barnehage i kommunedelen.

- Ufattelig

En av de som står på barrikadene for å beholde de nedleggingstruede barnehagene er Fremskrittspartiets Lavrans Kierulf. Han forteller at han sitter «en times tid i telefoner» om saken hver eneste dag.

- Folk er fly forbanna, sier Kierulf til DRM24.

Han mener brevet fra nærutvalget føyer seg inn i rekken av reaksjoner mot «de rødgrønnes nedbygging av kommunens barnehager».

- Med den utbyggingen vi nå har på Konnerud er det ufattelig at det påstås dette ikke vil føre til flere barn, sier Kierulf, og legger til.

- Nå må AP og SV ta til vettet og stoppe dette.

- Vi har rom for kutt

Hovedutvalgsleder Cathrin Janøy (MDG) har mottatt brevet fra nærutvalget, og uttaler følgende om behovet på Konnerud:

- Det blir ikke sånn at vi må bygge ny barnehage på Konnerud de neste årene. Selv etter vi legger ned en barnehage vil alle som ønsker det få plass i bydelen. Og det er fortsatt rom for å kutte mer uten at det går utover tilbudet i de kommunale barnehagene, sier Janøy.

Hun mener at mangel på økonomistyring nå, vil slå tilbake på barna i fremtiden. Janøy påpeker at hun også har hatt dialog med Nærutvalget i Krokstadelva om barnehagenedleggelsene. Det er imidlertid kun Konnerud som har sendt brev. Dette vil Janøy svare ut om kort tid.

- Vi har hatt en lang og god prosess om kutt i barnehagesektoren gjennom et helt år, og mange har fått komme med innspill, sier Janøy.

Skjebnedag onsdag

Onsdag kommer saken opp til politisk behandling i Hovedutvalget for Oppvekst og Utdanning. Janøy legger nå opp til å fatte et politisk vedtak på hvilke barnehager som skal legges ned.

- De er fortsatt ingen endring i standpunktet for posisjonspartiene, men vi har jo blitt kritisert for å ikke ta ansvar selv. Vi vil derfor stemme for rådmannens forslag til anbefaling, som vi mener har gjort et godt grunnarbeide og fulgt prinsippene som er politisk vedtatt, sier Janøy.

Det er med andre ord også åpent for motforslag.

- Vi vil oppfordre Høyre til å vise hvor de står, de har kritisert prosessen men har jo vært for nedleggelse av barnehager. For oss er det ikke aktuelt å sette andre barnehager i fare, sier Janøy.

Powered by Labrador CMS