AUSTADVEIEN: Grus, dype hull, skarpe asfaltkanter og manuell dirigering preger veistrekningen for tusenvis av bilister, busser, og myke trafikanter.
AUSTADVEIEN: Grus, dype hull, skarpe asfaltkanter og manuell dirigering preger veistrekningen for tusenvis av bilister, busser, og myke trafikanter.

En av byens mest trafikkerte veier gravd opp:
Må belage seg på «krøttersti» i flere måneder

Allerede har det kommer mange reaksjoner på standarden på den 1.400 meter lange strekningen. De som trafikkerer veien må imidlertid smøre seg med tålmodighet - veien blir ikke ferdig med det første.

Publisert Sist oppdatert

AUSTAD/FJELL: Det er nemlig snakk om litt mer enn et vanlig vedlikeholdeprosjekt, jobben som nå utføres i Austadveien mellom avkjøringen til Drafnkollen og Lauritz Hervigs Vei øverst på Fjell.

Det tok ikke lang tid fra asfalten ble frest opp i starten av august, til reaksjonene kom. Både som følge av veistandarden, og som følge av at «ingen ting» skjer, ifølge flere henvendelser til DRM24.

Det er imidlertid ikke håp om en snarlig fiks - ifølge Viken fylkeskommune som har ansvaret for prosjektet på fylkesveien, opererer man med en tidshorisont på fire måneder før ny asfalt er lagt og prosjektet er ferdigstilt.

Trolig er ikke veien klar for slutten av november, mens fristen er satt ved årsskiftet.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">ILLE: </span>Bilistene må kjøre sikk-sakk mellom hull og kanter for å ikke kjøre i stykker bilen.</span>
ILLE: Bilistene må kjøre sikk-sakk mellom hull og kanter for å ikke kjøre i stykker bilen.

- Kjør etter forholdene

- Dette er dessverre noe man må finne seg i, i en byggeperiode. Strekningen er skiltet og vi anbefaler folk å kjøre etter forholdene, sier byggeleder Victor Jolsvay.

- Det er flere som hevder å ha fått ødelagt hjul og undertell på bilene sine etter å ha kjørt strekningen, hva mener du om standarden på veien som har såpass stor trafikk?

- Vi har ikke fått noen krav, men veistrekningen sees over hver uke. Hvis vi vurderer at den er altfor ujevn blir det fylt på masse. Ellers må vi vise til at folk må kjøre etter forholdene. Veien er fullt ut kjørbar, sier Jolsvay.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">FYLLMASSE:</span> Veien blir midlertidig forsøkt utbedret med noe fyllmasse - med varierende hell.</span>
FYLLMASSE: Veien blir midlertidig forsøkt utbedret med noe fyllmasse - med varierende hell.

Feilberegnet tykkelsen på gammel asfalt

Mange spør seg hvordan det kan ta mange måneder å asfaltere en såpass kort veistrekning, og hvorfor man tilsynelatende har gravd opp deler av veibanen, som nå ligger uten asfalt, istedenfor å bare frese av det øverste laget. Årsakene er flere.

- Den opprinnelige asfalten var tynnere enn forutsatt, og vi endte derfor opp med å gå gjennom bærelaget. Det har derfor blitt en del hull ned til grusen, forklarer Jolsvay.

I tillegg skal det skiftes kanstein til fortauene, og totalbredden på veien økes for å tilfredsstile kravene. Det igjen medfører at plasseringen til kumlokkene må endres, og at sykkelfeltet blir en saga blott.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">ETT KJØREFELT ÅPENT:</span> I nederste del av Austadveien er det nå asfaltert en kort strekning i ett felt, mens motgående er stengt for arbeid. Her er også fortauet ferdigstilt på den ene siden av gata.</span>
ETT KJØREFELT ÅPENT: I nederste del av Austadveien er det nå asfaltert en kort strekning i ett felt, mens motgående er stengt for arbeid. Her er også fortauet ferdigstilt på den ene siden av gata.


Ifølge byggelederen er det også begrensninger på hvor store partier man får tillatelse til å jobbe på av gangen.

- Vi får ikke stenge hele veien, fordi den skal være åpen for trafikk. Når vi har søkt om arbeidsvarsling fra Statens Vegvesen er det snakk om en strekning på 300 meter av gangen, eller to strekningen på 200 meter av gangen.

I rushtrafikken er det manuell dirigering på de aktuelle strekningene, resten av døgnet er det automatisk lysregulering - som også forårsaker mye kø.

Ifølge Jolsvay skal den gamle asfalten dessuten behandles og gjenbrukes som følge nye miljøkrav. Det er entreprenør Kaare Mortensen AS som utførerer arbeidene på stekningen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">MANUELL DIRIGERING:</span> Skaper lange køer i rushtrafikken.</span>
MANUELL DIRIGERING: Skaper lange køer i rushtrafikken.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">KRØTTERSTI:</span> Slik ser det nå ut forbi Fjell - og det kommer det til å gjøre frem til vinteren.</span>
KRØTTERSTI: Slik ser det nå ut forbi Fjell - og det kommer det til å gjøre frem til vinteren.
Powered by Labrador CMS